Categoria: Estudis i projectes

Marc d'actuació de les infermeres en l'àmbit de les cures pal·liatives

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'equip de suport de cures pal·liatives de l'Hospital de Manacor ha participat en la publicació del document de treball sobre el marc d'actuació de les infermeres en l'àmbit de les cures pal·liatives que ha editat el Consejo General de Enfermería.

Joana Maria Julià i Móra, infermera gestora de casos de l'equip de suport de cures pal·liatives de l'Hospital de Manacor, hi va participar en la publicació de la guia "Marco de actuación de las/los enfermeras/os en el ámbito de Cuidados Paliativos" publicat pel Consejo General de Enfermería.

Referència del document de treball
Consejo General de Enfermería, Instituto Español de Investigación Enfermera, editors. Marco de actuación de las/los enfermeras/os en el ámbito de Cuidados Paliativos. 2022. 1–72 p.
 

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Cristina Borruell. 12horasenfermeras.blogspot.com]