Categoria: Estudis i projectes

IX Jornades IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) va organitzar les IX Jornades a l'Hospital Universitari Son Espases els dies 29 i 30 de novembre de 2022.

Gómez C, Martín Medina A, Sala Llinàs E i Mercader Barceló E, del Grup d'Inflamació, reparació i càncer de malalties respiratòries de l'IdISBa i Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar junt amb el grup MOLONE de la UIB, amb el pòster titulat "Lung resident mesenchymal stem cells from idiopathic pulmonary fibrosis patients promote the acquisition of myofibroblast features in the lungs of bleomycin-treated mice".

A. Jahn, C. Rio, A. Martín-Medina, A. Iglesias, J. Pierola, M. Molina-Molina i E. Sala, investigadors i investigadores de l'IdISBa i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar junt amb el CIBERES i l'Hospital Universitari Bellvitge/IDIBELL/CIBER de Enfermedade Respiratorias- l'Hospital de Llobregat, amb el pòster titulat "Mesenchymal stem cell derived BioSpheres as potential therapeutic agent in lung disease like Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF)".

C. Suárez, JM. Martínez, N. Toledo, N. Calvo, L. Ramón, B. Núñez, D. Morell García, J. Bauçà, L. Preda, J. Sauleda, E. Sala, A. Alonso, investigadors i investigadores de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "Estudio prospectivo de tromoembolia pulmonar en pacientes con neumonía SARS COV-2 con valores elevados de dímero".

P. Giménez, A. Fleischer, J. Muncunill, A. Alonso, M. Cerdà, A. Álvarez, A. Sánchez, M. Codina, M. de la Peña, A. Barceló, D. Morell, J. Piérola, J.A. Peña, J. Marín, M.C. Piñas, S. García, investigadors i investigadores de l'IdISBa i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar junt amb El Servicio Aragonés  de Salud, l'Osakidetza i l'Hospital Universitario Miguel Servet, amb el pòster titulat "Expresión de RNA en sangre de cordón umbilical y apnea obstructiva del sueño. ¿Pueden las apneas durante el embarazo tener algún efecto en el desarrollo fetal?".

Inmaculada Riquelme i Álvaro Sabater-Gárriz, investigadors de l'IdISBa, hi varen participar, junt amb la Fundació Aspace Balears, amb el pòster titulat "Interacción entre el conocimiento emocional y la sensibilidad al dolor en niños con trastorno del espectro autista".

Sandra Ledesma-Corvi i M. Julia García-Fuster, investigadores de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "Exploring the role of brain-derived estrogens in the differential sex-response induced by ketamine in adult male and female rats".

Raquel Hernández, Aina Bellet, Pablo Barberá, Lucía Gorreto, Natividad García i Catalina Picornell, investogadores de l'IdISBa, d'Atenció Primària de Mallorca i l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi varen participar amb el pòster titulat "Estudio descriptivo de implantación de un programa de screening y diagnóstico precoz de la enfermedad de Apneas Obstructivas (AOS) del Sueño en atención primaria".

González-Moreno, Juan; Gomila Ribas, Rosa; Losada López, Inés; Rodríguez Rodríguez, Adrián; de Paúl Bernal, Iván; Barceló, Salvador; Verd Martorell, Jaume; Bota Ferragut, Sebastià; Barceló, Carles; Segura Fuster, Jaume i Cisneros Barroso, Maria Eugènia, investigadors i investigadores de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, l'IdISBa, hi varen participar, junt amb el Grup de Sistemes Electrònics i els Serveis Científico-tècnis de la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "Improved MALDI-TOF analysis of blood serum peptidome to predict the onset and progression of ATTRv-PN disease".

Jordi Jornet-Plaza, Sandra Ledesma-Corvi i M. Julia García-Fuster, investigadores de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "Compraring the acute antridepressant-like responses of different doses of ketamine during adolescence in a rat model of early-life stress".

Alvaro Sabater-Gárriz, Pedro Montoya i Inmaculada Riquelme, investigadors de l'IdISBa, hi varen participar, junt amb la Fundació Aspace Balears i la Universidad de Murcia, amb el pòster titulat "Potential use of salivary TNF-a as pain biomarker in people with cerebral palsy and communication disorders".

Morán-Costoya, A; Proenza, A.M.; Lladó, I.; Gianotti, M.; Valle, A.; investigadors i investigadores de l'IdISBa hi varen participar junt, amb el IUNICS i el CIBEROBN, amb el pòster titulat "Efectos del xanthohumol sobre adipocitos 3T3-L1 en respuesta a estímulos proinflamatorios".

M. Monserrat; M Quetglas; C.Bouzas; S. Montemayor; CM. Mascaró; M. Casares; I. Llompart; L. Ugarriza; S. Tejada; J.A. Martínez, J.A. Tur i A. Sureda, investigadors i investigadores de l'IdISBa, el Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases; el CS Camp Redó, hi varen participar junt amb el CIBEROBN, la Red Asistencial Juaneda, la Universitat de les Illes Balears i la Universidad de Navarra, amb el pòster titulat "An improvement in the adherence to the mediterranean diet pattern leads to a better proinflamatory and prooxidative state in patients with non-alcoholic fatty liver".

C. Colom-Rocha i M. J. García-Fuster, investigadores de l'IdISBa i el IUNICS, hi varen participar, amb el pòster titulat "Evaluating the impact of early drug initiation during adolescence on addiction liability in adulthood: a preclinical study with a sex perspective".

Toni Capó, Marina Jaume Batle, Irene Calvo, Jaume Llinàs, Laura Nadal Salas, Aina Medina-Dols, Gabriel Olmos, Jerònia Lladó i Cristòfol Vives-Bauzà, investigadors i investigadores de l'IdISBa hi varen participar amb el pòster titulat "Caracterització funcional de la proteïna PATJ en la dinàmica del citoesquelet d'actina en cèl·lules endotelials i la seva implicació en el pronòstic funcional de l'ictus isquèmic".

Ana Isabel Gayá Barroso, Juan González Moreno, Adrián Rodríguez-Rodríguez, Margarita Gili Planas, Milena Paneque, Eugenia Cisneros Barroso i Inés Losada, investigadores de l'IdISBa i metgesses i metges de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi varen participar, junt amb la UIB i el CG-PP-IBMC, amb el pòster titulat "El efecto de la práctica ocupacional en pacientes diagnosticados de Amiloidosis hereditaria por Transtiretina. Más que una intervención".

María Escobar-Salom, Anna Rosaria Münch, Isabel María Barceló, Elena Jordan-Lluch, Gabriel Torrens, Antonio Oliver i Carlos Juan, investigadores i investigadors del Grup Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes-IdISBa i el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Impact of type 6 secretion system and AmpDh3 amidase on Pseudomonas aeruginosa capacity to compete with cystic fibrosis-related non-fermenting Gram-negatives".

Jaume Llinàs, Anna Faner-Cortés, Andrea Gómez-Mendoza, Toni Capó, Laura Nadal Salas, Marina Jaume Batle, Aina Medina-Dols, Gabriel Olmos, Jerònia Lladó i Cristòfol Vives-Bauzà, investigadors i investigadores de l'IdISBa i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen particpiar amb el pòster titulat "Dissociació tissular per analitzar l'expressió de PATJ en cèl·lules del cervell en el context de l'ictus isquèmic i durant la diferenciació neuronal".

Pere Llinàs-Arias, Javier J.I. Orozco, Betzy Valdez, Miquel Ensenyat-Méndez, Sandra Íñiguez-Muñoz, Borja Sesé, Maggie L. DiNome i Diego M. Marzese, investigadors i investigadores de l'IdISBa hi varen participar amb el pòster titulat "An epigenetic switch controls invasion in triple-negative breast cancer".

Ángel Horrillo Orejudo, Aser Alonso Carballo, Albert Pérez Montaña, Paula Gómez Fernández, Sara Montolio Chiva Carmen Ballester, Laura Cristina Bibiloni Martínez, Sara Torrandell Vargas, Jesús Relinque i Antònia Sampol, hematòleg i hematòlogues de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Experiencia en movilización autóloga de células progenitoras hematopoyéticas (cph) durant e 8 años en un hospital de tercer nivel".

Reyes J, Froilán A, Trelles M, Alorda M, Roca Pilar, Sánchez-Contador C, Artigues G, investigadores i investigadors del Grup d'Investigació en Salut Pública de les Illes Balears (GISPIB), i el Grup Multidisciplinari d'Oncologia Traslacional (GMOT) hi varen participar amb el pòster titulat "Importancia de la dieta mediterránea en la prevención del cáncer colorrectal y adenamos de alto riesgo en las Illes Balears".

María Montaner, Silvia López, Tomeu Moyà i Antonio Oliver, microbiòlogues i microbiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Time-course of β-lactam antibiotics PBP4 binding in intact cells of P. aeruginosa and its correlation with AmpC mRNA expression and specific β-lactamase activity".

Karim Pérez Romero, Albert Maimó Barceló, Marco A. Martínez, Ramón M Rodríguez, Cristina Huergo Baños, Paloma de la Torre, Lucia Martín Sáiz, Myriam Fernández Isart, José Andrés Fernández i Gwedolyn Barceló Coblijn, investigadors i investigadores de l'IdISBa, Cirurgia de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Universitat del País Basc i Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Laying the groundwork for the use of MALDIIMS for an in-depth characterization of the TME: lipids as spearhead".

F. Artigues, A. Cañabate, G. Mut, H. Vilchez, M.L. Martin, E. Ruiz de Gopegui, X. Mulet, A. Oliver i M. Riera, professionals de Medicina Interna i Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Bacteriemias por enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido en un hospital de tercer nivel".

 DG. Gornatti, M. Berman Riu, V. Cunill, A. Clemente, A. López Gómez, J. Pons i JM. Ferrer, investigadores i investigadors del Grup d'Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana i el Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "Estandarización de un protocolo para el estudio de la masa y potencial de membrana mitocondrial en linfocitos B por citometría de flujo".

Miriam Sansó, Marina Gómez, Cristina Saura i Ana Vivancos, investigadores del Grup de Genomics for Precision Oncology lab, i el Cancer Genomics lab, VHIO, hi varen participar amb el pòster titulat "Amplification of homolgous repair (HR) genes is an specific phenomenon of HR deficient tumors in Breast Cancer and might affect therapetic options".

M. Berman Riu, V. Cunill, DG. Gornatti, A. López Gómez, A. Clemente, J. Pons i JM. Ferrer, investigadores i investigadors del Grup Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana i el Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'IdISBa, i el Servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases,  hi varen participar amb el pòster titulat "Avaluació de la producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS) en limfòcits B de pacients amb Immunodeficiència Variable Comuna (IVC)".

Catalina M. Perelló Reus, Alba M. Gómez Valero, Lesly Ibargüen González, Pau Pericàs, Catalina Crespí, Patricia Gallego, Gabriel Bretones, Carlos López Otín i Carles Barceló, investigadores i investigadors dels grup Translational Pancreatic Cancer Oncogenesis Group, PRISIB i FlowCtyometry Facility, de l'IdISBa; l'Hospital Universitari Son Espases i lUOPA, hi varen participar amb el pòster titulat "SARS-CoV-2 pancreatic infection is dependent on an autophagy-linked host factor". 

Catalina M. Perelló Reus, Lesly Ibargüen González, Alba M. Gómez Valero, Julieth Mena Guerrero, Juan José Segura Sampedro, Rafael Morales, Isabel Amengual i Carles Barceló, investigadores i investigadors dels grup Translational Pancreatic Cancer Oncogenesis Group i l'Advanced Oncologic Surgery and m-Health Group de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "A bench-to-bedside approach for precision oncology in Pancreatic ductal adenocarcinoma".

Toni Colom Umbert, Maria Rosa Llull Cantallops, Maria Ramos Monserrat i Antoni Colom, investigadors i investigadores de l'IdISBa i la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster titulat "QxQ/INNOVATIO: De Proyecto de Investigación a Programa de Innovación hacia la Sostenibilidad Europea".

Martínez Bernabé T; Morlá Barceló PM; Oliver J; Sastre Serra, J; Pons DG, investigador i investigadores del Grup Multidisciplinar d'Oncologia Traslacional de l'IdISBa i el Ciber Fisiopatologia Obesidad y Nutrición, hi varen participar amb el pòster titulat "Regulación de la función mitocondrial y el estatus redox en respuesta al oxaliplatino en líneas celulares de cáncer colorectal".

Morlà Barceló, Pere Miquel; Martínez Bernabé, Toni; Melguizo Salom, Lucas; Roca, Pilar; Nadal Serrano, Mercedes; Sastre Serra, Jorge, investigador i investigadores del Grup Multidisciplinar d'Oncologia Traslacional de l'IdISBa, el IUNICS i la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "La metformina modula la funcionalitat mitocondrial incrementant la taxa ERb/ERa en una situació d'inflamació relacionada amb l'obesitat en cèl·lules de càncer de mama".

Laura Capitán Moyano, Berta Artigas, Miquel Bennasar Veny, Aina M. Yáñez i Miguel A. Bedmar, investigadores i investigadors del Grup d'Investigació en Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible i el Grup d'Investigació Salut Global i Estils de Vida (EVES) de l'IdISBa; i la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "Personas sin hogar: salud y uso del sistema sanitario".

Joan Ribot, Alba Serrano, Andreu Palou i M. Luisa Bonet, Investigadors i investigadores de l'IdISBa, del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició i la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "Nicotinamide Riboside Supplementation to Suckling Male Mice Improves Lipid and Energy Metabolism in Skeletal Muscle and Liver in Adulthood".

Leire Azparren Domínguez, Mercedes Nadal Serrano, Marina Pérez Capó, Elena Prados, Antònia Obrador-Hevia Regina Alemany i Esther Martínez Font, investigadores del Grup of Advanced Therapies and Biomarkers in Clinical Oncolog i el Grup Multidisciplinar d'Oncologia Traslacional de l'IdISBa; el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases, i la UIB,  hi varen participar amb el pòster titulat "Disruption of the spliceosome activity as a novel therapeutic strategy in soft tissue sarcomas".

Amit Sharma Sharma i Victoria Cano García, investigadores del Biobanc de l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "El papel fundamental y funciones del técnico especialista de laboratorio en biobanco".

Oana Bulilete, Xènia Chela Álvarez, Estela Terrer Hernández, Joana Moll Alés, Cristian Sánchez Rodríguez, Maria Clara Vidal i Joan Llobera, investigadores i investigadors d'Atenció Primària de Mallorca i l'IdISBa, hi varen participar amb el pòster titulat "Assaig clínic aleatoritzat per avaluar l'eficàcia d'una intervenció complexa per millorar la qualitat de vida de les cambreres de pis".

Ana Valle, Pedro Castillo, Adrián García, Andreu Palou, Catalina Picó, Mariona Palou, investigadores i investigadors del Grup Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació del risc de l'IdISBa, la UIB i el CIBERobn, hi varen participar amb el pòster titulat "Myo-inositol supplementation during lactation in rats protects against metabolic alterations caused by a mild gestational calorie restriction".

Llull Alberti M.V., Amengual Cladera E, Hernández Rodríguez J, Asensio VJ, Muncunill J, Rocha J, Ventayol Guirado M, Heine Suñer D, investigadors i investigadores de l'IdISBa i Hospital Universitari Son Espases hi varen participar amb el pòster titulat "La placenta com agent modulador de l’efecte de la vitamina A en individus que pateixen la síndrome de la 22q11.2".

Maria de Lluc Bauzà Amengual, Patricia García Pazo, Mireia Guillén Solà, Ana Mascaró, Soufane Oulkadi El Azizi, Beatriz Alonso, professionals de la Salut del CS Son Gotleu i de la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "Análisis sobre las creencias acerca de la COVID19 en mujeres migradas de Son Gotleu".

Alice Chaplin, Albert Sesé, Elena Rayo, Blanca Madrid, Margarita Morey, Lara Prohens i Dora Romaguera, Investigadores i investigador del grup NUTRECOR de l'IdISBa, l'Hospital Universitari Son Espases, i altres centres espanyols, hi varen participar amb el pòster titulat "Development and validation of a short screener to evaluate adherence to the 2018 WCRF/AICR cancer prevention recommendations".

María Arias, Sergio Fresneda, Marina Torres, Manuela Abbate, Cristian Sánchez, Miquel Bennasar i Aina M. Yáñez, investigadores i investigador del Grup d'Investigació en Salud Global i Desenvolupament Sostenible i el Grup d'Investigació de Salut Global i Estil de Vida de l'IdISBa; del Servei de Salut de les Illes Balears i de la UIB, hi varen participar amb el pòster titulat "Eficacia de una intervención telefónica enfermera basada en la modificación de estilos de vida en pacientes con prediabetes".

Programa

[Font: Bibliosalut]

[Foto: IdISBa]