Categoria: Estudis i projectes

Azacitidina vs. Decitabina en pacients amb leucèmia mieloide aguda diagnosticats com a no aptes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases, juntament amb diversos centres nacionals, ha participat en la publicació dels resultats del Registre PETHEMA, sobre les diferències en les taxes de resposta i en la supervivència global de pacients amb leucèmia mieloide aguda tractats amb decitabina, o bé amb azacitidina.

Andrés Novo, hematòleg de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article "Azacitidine vs. Decitabine in Unfit Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia Patients: Results from the PETHEMA Registry", a la revista Cancers.

Els agents hipometil·lants, la decitabina (DEC) i la azacitidina (AZA), varen permetre tractar a més pacients d'edat avançada amb leucèmia mieloide aguda (LMA). No obstant això, hi han poques dades comparatives directes sobre AZA i DEC. 

Aquest estudi restrospectiu multicèntric va comparar els resultats d'AZA i DEC en termes de resposta i supervivència global (SG). També varen avaluar-se els possibles predictors associats a la resposta i a la SG. 

Es varen incloure 626 pacients amb LMA, 487 tractats amb AZA i 139 amb DEC.

L'estudi no va trobar diferències en les taxes de resposta i de SG en els pacients amb LMA tractats bé amb AZA bé amb DEC.

Referència de l'article
Labrador J, Martínez-Cuadrón D, de la Fuente A, Rodríguez-Veiga R, Serrano J, Tormo M, et al. Azacitidine vs. Decitabine in Unfit Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia Patients: Results from the PETHEMA Registry. Cancers (Basel). 9 may 2022;14(9):2342. doi: 10.3390/cancers14092342. PubMed PMID: 35565471.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Joan / Vacances_5016 / CC BY-NC-ND 2.0]