Categoria: Ordenació farmacèutica

Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 86, de 9 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de febrer de 2015 es va aprovar la planta farmacèutica, que organitza la divisió territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per ubicar les oficines farmacèutiques.

El catàleg farmacèutic s'ha d'elaborar cada quatre anys i ha d'incloure les oficines de farmàcia existents i les que hi pugui haver dins cada zona farmacèutica o unitat territorial menor. També ha d'incloure les farmacioles farmacèutiques.

Així mateix, també durant el mes de febrer de 2015, es va modificar l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, cosa que implica que les oficines de farmàcia autoritzades i vacants a l'entrada en vigor d'aquesta norma han de ser objecte de revisió, tant en matèria de mòduls poblacionals com de distàncies i determinació de la ubicació, de manera que el primer catàleg d'oficines de farmàcia s'ha d'elaborar amb la revisió de les oficines de farmàcia esmentades.

El mes de març d'aquest any es va iniciar el procés d'aprovació de l'esmentat catàleg.

Ara s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears, d'acord amb els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 d'aquesta Resolució.

[Font: BOIB. Núm 86. 09/06/2015 ]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]

Notícies relacionades a Infosalut
*20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.