Categoria: Estudis i projectes

Ús precoç de la nitroglicerina intravenosa en l'àmbit prehospitalari i en el servei d'urgències per a tractar als pacients amb insuficiència cardíaca aguda

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en una anàlisi de l'ús precoç de la nitroglicerina intravenosa en l'àmbit prehospitalari i en el servei d'urgències per tractar als pacients amb insuficiència cardíaca aguda. També hi han participat diferents centres espanyols.

Xavier Rosselló, cardiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador del grup de Fisiopatologia i terapèutica cardiovascular de l'IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Early intravenous nitroglycerin use in prehospital setting and in the emergency department to treat patients with acute heart failure: Insights from the EAHFE Spanish registry" a la revista International Journal of Cardiology.

A pesar de les recomanacions per al tractament per a la insuficiència cardíaca aguda (IAC), l'ús de la nitroglicerina (NTG) intravenosa (IV) es manté per evidència escassa i contradictòria. En aquesta anàlisi, es varen avaluar l'impacte de l'administració de IV NTG per EMS o al departament d'urgències (DU) sobre els resultats de pacients amb (IAC).

Es varen analitzar pacients amb IAC inclosos per 45 hospitals que es varen enviar al DU per EMS. Els pacients es varen agrupar d'acord amb si el tractament amb IV NTG va començar per EMS abans de l'admissió a DU (preDU-NTG), durant l'estada al DU (DU-NTG) o si no es varen tractar amb IV NTG (no-NTG, grup-control). Mortalitat intrahospitalària, a 30 i 365 dies per totes les causes, hospitalització prolongada (>7 dies) i a noranta dies després de l'alta combinada amb esdeveniments adversos (revisites a DU, hospitalització o mort) es varen comparar a EMS-NTG i DU-NTG respecte al grup control.

L'administració primerenca prehospitalària de IV NTG es va associar amb menor mortalitat i esdeveniments post alta, mentre que la iniciació de la IV NTG en DU només va millorar la taxa d'esdeveniments posteriors a l'alta. Es necessiten més estudis per avaluar el paper de l'administració prehospitalària primerenca del IV NTG a pacients amb IAC.

Referència de l'article
Miró Ò, Llorens P, Freund Y, Davison B, Takagi K, Herrero-Puente P, et al. Early intravenous nitroglycerin use in prehospital setting and in the emergency department to treat patients with acute heart failure: Insights from the EAHFE Spanish registry. Int J Cardiol. Sep 2021. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.09.031. PubMed PMID: 34543690.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]