Categories: Estudis i projectes, COVID-19

Immunodetecció d'anticossos pulmonars IgG i IgM contra el SARS-CoV-2 mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres respiratòries de pacients de COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i la Unitat de Sèpsia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer
han publicat un estudi sobre la immunodetecció d'anticossos pulmonars IgG i IgM contra el SARS-CoV-2 mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres respiratòries de pacients de COVID-19.

Antonio ClementeAlejandra Alba-Patiño, Giulia Santopolo i Roberto de la Rica, investigadors del Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'IdISBa; Estrella Rojo-Molinero i Antonio Oliver, microbiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases; i , María Aranda i Alberto Del Castillo,investigadors del Grup Multidisciplinar de Sèpsia i metges de la unitat de sèpsia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, han publicat l'article amb el títol "Immunodetection of Lung IgG and IgM Antibodies against SARS-CoV-2 via Enzymatic Liquefaction of Respiratory Samples from COVID-19 Patients" a la revista Analytical Chemistry.

Els anticossos IgG i IgM secretats pel pulmó són valuosos biomarcadors per controlar la resposta immunitària local contra les infeccions respiratòries. Aquests biomarcadors es troben en les secrecions de les vies respiratòries inferiors, que han de liquar-se abans de l'anàlisi. Els mètodes tradicionals per a la liqüefacció de les mostres es basen en la reducció dels enllaços disulfur, la qual cosa pot danyar l'estructura dels biomarcadors i dificultar el seu immunodetecció.

Aquí es proposa un mètode enzimàtic alternatiu que utilitza bombolles d'O2 generades pels enzims catalases endògenes per a liquar les mostres respiratòries. El mètode proposat és més eficient per a liquar mostres de mitjana i alta viscositat i no fragmenta els anticossos. Això evita que es danyin els dominis de reconeixement de l'antigen i els llocs de reconeixement dels anticossos secundaris que poden disminuir el senyal de les tècniques d'immunodetecció. La idoneïtat del mètode enzimàtic per a la detecció d'anticossos en mostres respiratòries, s'ha demostrat mitjançant la detecció d'IgG i IgM anti-SARS-CoV-2 enfront de la proteïna N viral amb l'estàndard d'or ELISA en mostres d'aspirat bronquial d'una cohort multicèntrica de 44 pacients de COVID-19. La detecció enzimàtica augmenta notablement la sensibilitat cap a la detecció d'IgG i IgM en comparació amb l'enfocament tradicional basat en la liquació de les mostres amb ditiotreitol. Aquest rendiment millorat podria revelar nous mecanismes de la resposta immunitària local primerenca contra les infeccions respiratòries que podrien haver passat desapercebuts amb els mètodes actuals de tractament de mostres.

Referència de l'article
Clemente A, Alba-Patiño A, Santopolo G, Rojo-Molinero E, Oliver A, Borges M, et al. Immunodetection of Lung IgG and IgM Antibodies against SARS-CoV-2 via Enzymatic Liquefaction of Respiratory Samples from COVID-19 Patients. Anal Chem. 2021;93(12):5259-66. doi: 10.1021/acs.analchem.1c00251. PubMed PMID:33733739.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Mateu Orfila]