Categoria: Estudis i projectes

Diferències de sexe en la resposta antidepressiva i els efectes moleculars de l'agonista del receptor d'imidazolina-2 CR4056 en rates

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El grup de investigació de Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del IUNICS a la Universitat de les Illes Balears, ha participat, junt amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, en la publicació d'un estudi sobre les diferències de sexe en la resposta antidepressiva i esdeveniments moleculars induïts per l'agonista del receptor d'imidazolina-2 CR4056 en rates.

Elena Hernández-Hernández, Sandra Ledesma-Corvi, Fernando Yáñez-Gómez, Celia Garau, Laura Gálvez-Melero i M Julia García-Fuster, investigadores de l'IdISBa i el IUNICS-UIB, han publicat un article amb el títol "Sex differences in the antidepressant-like response and molecular events induced by the imidazoline-2 receptor agonist CR4056 in rats" a la revista Pharmacology Biochemistry and Behavior.

En la cerca de noves dianes per a dissenyar antidepressius, entre els receptors d'imidazolina caracteritzats, el subtipus I2 constitueix una diana terapèutica innovadora, ja que es troben desregulats en el trastorn depressiu major i pels tractaments antidepressius clàssics. De fet, s'han caracteritzat diversos agonistes I2 pel seu potencial antidepressiu, però els resultats en termes d'eficàcia van ser dispars i estaven exclusivament caracteritzats en rosegadors mascles. Atès que són ben conegudes les diferències de sexe en l'eficàcia antidepressiva, aquest estudi va avaluar els efectes potencials induïts per dos fàrmacs I2, el CR4056 (el fàrmac més prometedor ja en fase II d'assaig clínic per les seves propietats analgèsiques) i el B06 (un compost d'una nova família de α-iminofosfonats bicíclics) sota l'estrès de la prova de natació forçada en rates mascle i femella exposades a estrès durant els primers anys de vida. A més, també es van avaluar alguns marcadors de neuroplasticitat de l'hipocamp relacionats amb els possibles efectes observats (és a dir, FADD, p-ERK/ERK, mBDNF, proliferació cel·lular: Ki-67 + cèl·lules). Els principals resultats van reproduir l'únic estudi anterior que informava de l'eficàcia del CR4056 en rates mascle, al mateix temps que aportaven noves dades sobre la seva eficàcia en femelles, que depenia clarament de l'exposició prèvia a l'estrès en les primeres etapes de la vida. A més, el B06 no va mostrar efectes antidepressius en rates mascle o femella. Finalment, el CR4056 va augmentar el contingut de FADD i va disminuir la proliferació cel·lular en l'hipocamp, sense afectar la relació p-ERK/t-ERK ni al contingut de mBDNF. Curiosament, aquests efectes es van observar exclusivament en rates femelles, i independentment de les condicions de la vida primerenca, la qual cosa suggereix alguns fonaments moleculars distintius que participen en la resposta terapèutica de CR4056 per a tots dos sexes. En conjunt, aquests resultats presenten un potencial antidepressiu del fàrmac CR4056, especialment en rates femella exposades a estrès en etapes primerenques de la vida, juntament amb alguns correlats neuronals descrits en el context d'aquests canvis conductuals en les femelles

Referència de l'article
Hernández-Hernández E, Ledesma-Corvi S, Yáñez-Gómez F, Garau C, Gálvez-Melero L, Bagán A, et al. Sex differences in the antidepressant-like response and molecular events induced by the imidazoline-2 receptor agonist CR4056 in rats. Pharmacol Biochem Behav. 2023 Feb;173527. doi: 10.1016/j.pbb.2023.173527. PubMed PMID: 36781025.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Sarah Fleming / Sister ratties / Attribution 2.0 Generic]