Categoria: Seguretat alimentària

Es publica un Reial decret sobre la derogació de normativa relacionada amb productes alimentaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 76 de 29 de març es publica el Reial decret 176/2013, de 8 de març, pel qual es deroguen total o parcialment determinades reglamentacions tècnic-sanitàries i normes de qualitat referides a productes alimentaris.

Amb l'objectiu, entre altres, de proporcionar la base per assegurar un nivell elevat de protecció de la salut de les persones i dels interessos dels consumidors sobre els aliments, es va publicar el Reglament (CE) nº 178/2002 pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es va crear l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es van fixar els procediments relatius a la seguretat alimentària.

Al gener de 2006 van entrar en vigor unes quantes disposicions comunitàries relatives a la higiene dels productes alimentaris.

En l'àmbit nacional, el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris, va derogar les disposicions nacionals que havien incorporat al dret espanyol les directives derogades mitjançant aquest paquet de reglaments. Encara que van quedar vigents algunes reglamentacions tècnic-sanitàries i normes de qualitat, que ara es deroguen.

En l'elaboració d'aquest reial decret han estat consultades les Comunitats Autònomes i els sectors afectats. Així mateix, la Comissió Interministerial per a l'Ordenació Alimentària ha emès l’informe preceptiu.

[Font: BOE. Núm. 76. 29/03/2013]