Categoria: Seguretat alimentària

El DOUE ha publicat un Reglament sobre productes alimentaris destinats als lactants i nens de curta edat i a l'alimentació d'usos mèdics especials, entre altres

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El 29 de juny de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 609/2013  del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny de 2013, relatiu als aliments destinats als lactants i nens de curta edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE del Consell, les Directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE de la Comissió, la Directiva 2009/39/CE del Parlament Europeu i del Consell i els Reglaments (CE) Nº 41/2009 i (CE) Nº 953/2009 de la Comissió.

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 19 de juliol/2013. La seva aplicació serà a partir del 20 de juliol/2016, excepte les disposicions següents:

  • Els articles 11, 16, 18 i 19 que s'aplicaran a partir del 19 de juliol de 2013.
  • Els actes delegats pels quals s'estableixin requisits específics per als productes inclosos en l'àmbit del Reglament s'aplicaran des de la data que s'especifiqui en els esmentats actes .