Els Departament d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) han participat en l'estudi multicèntric i prospectiu (estudi CalCov) de nivells circulants de calprotectina, una signatura d'activació de neutròfils en la predicció de la insuficiència respiratòria greu en pacients de COVID-19. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca ha participat en un assaig obert, multicèntric i aleatori sobre l'ús de stents metàl·lics autoexpandibles enfront de la dilatació endoscòpica amb baló per al tractament de l'estenosis en la malaltia de Crohn (estudi ProtDilat). També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi sobre l'ús del sapanisertib més fulvestrant en dones postmenopàusiques amb càncer de mama avançat amb receptors d'estrògens positius/HER2 negatius després de la progressió amb un inhibidor de l'aromatasa. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Grup de Teràpies Avançades i Biomarcadors d'Oncologia Clínica amb membres del IUNICS, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Departament d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases, i el Grup d'Investigació Translacional Clínica amb membres del IUNICS, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i la Unitat de Diagnòstic Molecular de l'Hospital Universitari Son Espases, han publicat un estudi sobre les noves oportunitats terapèutiques de la via WNT/β-Catenina en els sarcomes de teixits tous. També hi han participat l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz i la Universitat de Sevilla.

Llegeix més...

El Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Son Llàtzer han participat en la publicació de les recomanacions per al maneig dels pacients crítics amb COVID-19 a les unitats de cures intensives. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...