Categoria: Sociosanitari

Reunió de treball sobre les bases de l'Estratègia de Cronicitat i el Pla Sociosanitari

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i l'expert mundial i assessor en cronicitat, Rafael Bengoa, han celebrat una reunió de treball amb l'objectiu d'establir les bases de la futura Estratègia de Cronicitat i el Pla Sociosanitari de les Illes Balears, en els quals ja fa feina la Conselleria.

A la reunió han assistit també el director del Servei de Salut, Juli Fuster; el director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, Joan Pou; la directora general de Salut Pública, Maria Ramos; la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties Poc Freqüents, Angélica Miguélez, i el subdirector de Cures i Atenció a l'Usuari, Carlos Villafáfila.

Durant la reunió de treball els experts han abordat l'envelliment poblacional lligat a l'increment i a l'evolució de les malalties cròniques, amb un consegüent increment de la despesa sanitària destinada a aquest segment poblacional i la seva complexa sostenibilitat amb el model sanitari.

La cronicitat i l'envelliment requereixen cures professionals que promoguin en les persones l'autocura i l'autogestió de la malaltia, per la qual cosa es preveu impulsar un projecte que apoderi les persones amb malalties cròniques i les faci capaces de liderar la seva pròpia cura, sense oblidar la cronicitat infantil.

La pluripatologia, la dependència i la fragilitat associades a l'envelliment i a la minva de les capacitats de la persona suposen un sofriment important que s'ha de tenir en compte en les estratègies i els plans terapèutics. La futura estratificació de la població permetrà identificar els pacients en funció de les seves malalties cròniques i de la seva complexitat, amb la qual cosa es podrà tenir una visió global per planificar de manera més eficient i assegurar-ne l'atenció en l'àmbit sanitari adequat.

La població necessita que es promogui l'atenció domiciliària en la societat actual amb professionals comunitaris resolutius que disposin dels recursos necessaris. Les complicacions i reaguditzacions dels processos crònics són els principals motius d'ingrés hospitalari i arriben a consumir el 70-80 % dels recursos sanitaris. Això posa de manifest que la sostenibilitat del sistema sanitari passa per un abordatge eficient de la cronicitat.

A la reunió de treball s'ha exposat que la continuïtat de les cures al llarg del procés assistencial ha de ser una prioritat i per a això s'ha d'impulsar el projecte d'infermeres gestores de casos en els hospitals i en l'Atenció Primària. Així mateix, els hospitals de subaguts, de convalescència i de rehabilitació han d'assumir també un rol important en l'abordatge dels pacients amb gran càrrega de morbiditat i desenvolupar programes de pluripatològics, de convalescència i de rehabilitació, amb la finalitat d'aconseguir una atenció més integral.

També s'ha plantejat assegurar unes cures pal·liatives adequades a cada etapa de la malaltia i en l'entorn que triï el pacient, sempre que sigui possible. El confort davant la malaltia i l'absència de dolor han de ser una màxima de tots els professionals en tots els àmbits assistencials, especialment en les darreres etapes de la malaltia.

Rafael Bengoa és doctor en medicina per la Universitat del País Basc, màster en gestió de sistemes de salut i màster en salut comunitària. Ha treballat durant 14 anys a l'Organització Mundial de la Salut, ha estat director de l'Observatori Kroniker, és senior fellow de la Universitat Harvard i ha assessorat a l'administració Clinton i Obama en temes de reforma sanitària.

[Font: Conselleria de Salut. 13/11/2015]

[Foto: Conselleria de Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*11/09/2015 - Compromís de la Conselleria de Salut amb l'atenció primaria, la promoció de la salut i la cronicitat.