Categoria: Sociosanitari

Ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites amb Hepatitis C

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 283, de 23 de novembre de 2016, s'ha publicat la Llei 14/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'Hepatitis C (VHC) es va identificar i descriure a mitjans de 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir la seva transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que va es començar a aplicar amb caràcter obligatori a totes les unitats de sang o plasma a l'octubre de 1990.

Aquesta situació va provocar que un determinat nombre de persones pertanyents a aquest col·lectiu resultessin contagiades i desenvolupessin la malaltia de l'Hepatitis C, com a conseqüència de tractaments rebuts en el sistema sanitari públic, en un moment en el qual l'estat de la ciència no permetia disposar de mesures oportunes per prevenir aquesta transmissió.

Diverses comunitats autònomes han aprovat ajudes socials complementàries a les de l'Administració de l'Estat.

Ara la Comunitat Autònoma de les Illes Balears reconeix mitjançant aquesta Llei una ajuda social a les persones afectades en l'àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears per un import semblant al reconegut per altres comunitats autònomes, de manera que es garanteix el mateix tracte als seus ciutadans, al mateix temps que es regula una ajuda social complementària a l'atorgada per l'Administració General de l'Estat dirigida al col·lectiu afectat.

Les persones beneficiàries han de percebre una ajuda per un import de 12.020,24 euros, per una sola vegada, a preu fet, sens perjudici que l'abonament es pugui fer de manera fraccionada.

[Font: BOE. Núm. 283. 23/11/2016]

[Foto: Banc de Sang i Teixits]

Notícies relacionades a Infosalut
*07/11/2016 - Llei 14/2016 per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'Hepatitis C.
*27/07/2016 - Ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties que pateixen Hepatitis C.