Categoria: Sociosanitari

Modificació del decret sobre la creació del Consell d'Infància i Família de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat el Decret 31/2017, de 16 de juny, de modificació del Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es va crear el Consell d'Infància i Família de les Illes Balears, i del Decret 50/2013, de 15 de novembre, pel qual es va determinar la composició, els objectius i el règim de funcionament de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de les Illes Balears.

Amb aquesta modificació, el Consell d'Infància i Família de les Illes Balears assumeix les funcions pròpies de l'Observatori Permanent de Suport a la Família de les Illes Balears. Així mateix, s'hi afegeixen tres noves funcions relacionades amb la infància i la familia.

El Decret 24/2015, de 7 d'agost estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i atribueix a la Direcció General de Menors i Famílies diverses competències, com ara les polítiques de promoció i suport a les famílies, l'ordenació de la protecció de menors, etc.

La finalitat d'aquesta modificació és satisfer l'interès general de racionalitzar l'estructura administrativa de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i fusionar dos òrgans amb funcions, objectius i composició semblants.

També cal fer referència a la participació ciutadana abans i durant el procés d'elaboració de la norma.

[Font: BOIB. Núm. 74. 17/06/2017]

[Foto: Infosalut]