Categoria: Sociosanitari

Convocatòria del primer concert sobre promoció de l'autonomia personal i dependència 2017-2018

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 111, de 9 de setembre de 2017, s’ha publicat la resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca el primer concert del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a 2017 i 2018.

S’ha aprovat el Plec general de condicions tècniques per a la concertació d’aquest servei i s’ha establert la regulació del procediment d’aquesta convocatòria, en base als principis establerts generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones amb discapacitats físiques i/o psicofìsiques greus de Palma.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. 

[Fonts: BOIB. Núm. 111. 09/09/2017 BOIB. Núm. 113. 14/09/2017 - BOIB núm. 117. 23/09/2017]

[Foto: Rana Ossama / All the troubles lie on his shoulder / CC-by-sa-2.0]