Programa d'atenció als infants i adolescents amb malalties cròniques complexes: Mòdul 2. Un nou model d'atenció (3ª edició)

222 - PROGRAMA D'ATENCIÓ ALS INFANTS I ADOLESCENTS AMB MALALTIES CRÒNIQUES COMPLEXES: MÒDUL 2. UN NOU MODEL D'ATENCIÓ (3ª EDICIÓ)

Horari tutories: dimecres de 11:30 a 15 hores

Inscripció: Intranet.caib.es/Cursos IB-Salut/Formació Direcció Assistència Sanitària. Servei de Salut.

Información del evento

Inicio 14-02-2022
Finalización 20-03-2022
Lugar En línea
Categorías Cursos

Calendario de formación

BUSCAR EVENTOS

Categoría
Lugar