Estudi Practicrohn

Estudi Practicrohn

El Servei de Gastroenterologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en l'estudi Practicrohn sobre el seguiment endoscòpic i actitud terapèutica després d'...

Nomenament del director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Nomenament del director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019 , s’ha publicat el Acord del Consell de Govern, de 2 d’agost de 2019, el nomenament del director de l’Institut Balear de ...

Nomenament de la Cap de la Secretaria del Gabinet de la Conselleria de Salut

Nomenament de la Cap de la Secretaria del Gabinet de la Conselleria de Salut

En el BOIB núm. 113, de dia 17 d’agost de 2019 , s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 12 d’agost de 2019, per la qual es disposa el nomenament ...

Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019 , s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’agost de 2018 per la qual e...

Efectes del Med-Eat-Plans en la necessitat de medicaments per baixar els nivells de glucosa en pacients amb DMT2

Efectes del Med-Eat-Plans en la necessitat de medicaments per baixar els nivells de glucosa en pacients amb DMT2

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un subgrup d'anàlisi de l'assaig PREDIMED sobre els efectes del pla d'alimentació Mediterrani ...

Salut pública