L'Associació Deporte vs Cáncer Infantil, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la realització de treballs d'investigació científica en el camp de l'Oncohematologia Pediàtrica, convoca la V Beca d'Investigació Manu Barrera 2023, dirigida al finançament d'un treball de recerca sobre algun tema lliure d'Oncohematologia pediàtrica.

Llegeix més...

L'Associació Inés de Pablo Llorens i el Grupo Español de Oncología Transversal de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETTHI) convoquen aquesta beca que té com a objectiu estimular l'elaboració de propostes originals de projectes d'investigació que reverteixin en l'avenç de la terapèutica clínica i en el millor coneixement dels tumors orfes i infreqüents.

Llegeix més...