Conselleria d'Afers Socials i Esports

En el BOIB núm. 201, de dia 28 de novembre de 2020, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’habilita la consellera d’Afers Socials i Esports per a la coordinació i impuls del desplegament d’informadors COVID-19 i es deleguen les competències necessàries per a portar-ho a terme.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat una proposta d’acord per la qual s’encomana al Servei de Salut de les Illes Balears l’organització d’un dispositiu extraordinari, entre els dies 3 i 8 de desembre de 2020, de realització de proves de diagnòstic de COVID-19 als ciutadans de les Illes Balears desplaçats temporalment de la seva residència insular i que retornin a l’arxipèlag durant aquestes dates.

Llegeix més...