En el cas de les Illes Balears, aquesta és una assignatura obligatòria, que permet als futurs professionals familiaritzar-se amb el paper primordial d’aquesta àrea assistencial com a gestora de la salut de la població, i que acompanya les persones en els processos que desenvolupen al llarg de la vida, procurant sempre facilitar la coordinació amb els diferents nivells assistencials i altres serveis socials en cas necessari.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), la Comissió de cures a les persones grans del COIBA i l'Associació Balear d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (ABIGG) rebutgen totalment la creació del nou mòdul “Supervisió de l'Atenció sociosanitària per a la promoció de l'autonomia personal de la persona usuària”, que el Ministeri d'Educació vol incorporar al seu catàleg de Formació Professional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut.

Llegeix més...