Després de molts d'anys exercint sense un marc de regulació professional i, per tant, sense competències professionals regulades, els professionals de la psicologia d'emergències podran comptar, per primer cop, amb una formació específica i regulada que els acrediti com a professionals experts en situacions de crisi, catàstrofes i emergències.

Llegeix més...

En el cas de les Illes Balears, aquesta és una assignatura obligatòria, que permet als futurs professionals familiaritzar-se amb el paper primordial d’aquesta àrea assistencial com a gestora de la salut de la població, i que acompanya les persones en els processos que desenvolupen al llarg de la vida, procurant sempre facilitar la coordinació amb els diferents nivells assistencials i altres serveis socials en cas necessari.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), la Comissió de cures a les persones grans del COIBA i l'Associació Balear d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (ABIGG) rebutgen totalment la creació del nou mòdul “Supervisió de l'Atenció sociosanitària per a la promoció de l'autonomia personal de la persona usuària”, que el Ministeri d'Educació vol incorporar al seu catàleg de Formació Professional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut.

Llegeix més...

Calendari de formació