L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, una vegada que va recuperant la normalitat en els centres de salut després de la millora de la situació epidemiològica —amb mesures com, per exemple, cedir als usuaris l'elecció del tipus de consulta que millor s'ajusta a les seves necessitats des d'aquest començament de setmana— dona nous passos en l'atenció primària de la illa de Formentera.

Llegeix més...

S’aprova la modificació impulsada des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de la llei de cans d’assistència (Llei 1/2014, de 21 de febrer), perquè les persones amb malaltia crònica acreditada i oficialment reconeguda (diabetes, epilepsia, etc.) puguin accedir, circular i romandre a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d'assistència.

Llegeix més...