S’aprova la modificació impulsada des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de la llei de cans d’assistència (Llei 1/2014, de 21 de febrer), perquè les persones amb malaltia crònica acreditada i oficialment reconeguda (diabetes, epilepsia, etc.) puguin accedir, circular i romandre a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d'assistència.

Llegeix més...