En el BOIB núm. 204, de dia 5 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports de 2 de desembre de 2020 per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Palma, per als anys 2021-2024.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 199, de dia 24 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de novembre de 2020 per la qual s’estableix la convocatòria de l’acció concertada del servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats acreditades, per a l’any 2021, a Mallorca i Eivissa

Llegeix més...