En el BOIB núm. 65, de 26 de maig de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual s’aprova l’actualització del catàleg de serveis socials d’àmbit suprainsular de les Illes Balears.

A través d'aquest catàleg es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials.

El catàleg està format per dos apartats:

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el delegat territorial de l'ONCE Illes Balears, Josep Vilaseca, han signat un conveni de col·laboració per millorar l’atenció primerenca als menors amb diagnòstic o pronòstic de déficit visual greu o ceguera.

D'aquesta manera l’ONCE Illes Balears s'integrà a la Xarxa Pública d’Atenció Primerenca que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

El Centre Base d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Direcció General de Dependència derivarà els nins i nines amb diagnòstic o pronòstic de dèficit visual greu o ceguesa a l'ONCE a les illes; col·laborarà amb personal especialitzat en les àrees de logopèdia, psicologia, neuropediatria i convidarà els professionals de l'ONCE a participar en els processos de formació que es realitzin i en les trobades tècnics.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Santa Maria, Nicolau Canyelles, han visitat les obres de construcció del futur centre de dia per a persones grans en situació de dependència, iniciades l’any passat.

Aquest centre, de dues plantes, oferirá 15 places d’estades diürnes que seran ocupades per persones grans que tenguin reconeguda la situació de dependència.

L’Ajuntament de Santa Maria assumeix l’import total de les obres, mentre que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació finança l’equipament de l’edifici i la dotació de material.

A banda d’això, la Conselleria també finançarà 11 de les 15 places, que s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...

El projecte arquitectònic Aleph, de l'arquitecte Antonio González Liñán, ha estat el guanyador del concurs d’idees arquitectòniques per construir la nova residència per a persones amb dependència a Menorca, al qual es presentaren 27 propostes.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, han assistit a la presentació del projecte guanyador del concurs arquitectònic acompanyades per la batlessa de Maó, Conxa Juanola, i la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora. L'acte ha comptat amb la participació de l'arquitecte, que ha presentat un projecte que destaca per la creació de diversos espais exteriors d’ús comunitari.

La construcció de la nova residència té un pressupost de 8,5 milions d’euros, està finançada pel Govern i oferirà 120 noves places per a persones grans en situació de dependència. S’aixecarà en un terreny dels Quarters de Santiago, cedit per l’Ajuntament de Maó, mentre que el Consell de Menorca es farà càrrec de l’equipament. Es preveu que les obres de construcció s’iniciïn a mitjan de l’any que ve i estigui en funcionament a finals de l'any 2020.

Llegeix més...

Més de 200 persones van participar en les jornades "Atura't. Deu anys d'experiència en avaluació i tractament d'agressors sexuals adolescents", que es van du a terme els dies 14 i 15 de maig, amb motiu dels deu anys de la creació d'aquest programa especialitzat en l'avaluació i la intervenció amb adolescents que han comès una agressió sexual i que té com a objectiu reduir la reincidència dels joves agressors sexuals i evitar-ne víctimes.

En el transcurs de les jornades es van exposar experiències de programes en l'àmbit internacional i experiències que es duen a terme a la nostra comunitat autónoma, que treballen tant amb la víctima de les agressions com amb els agressors.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, va apuntar que 167 joves d'edats entre els 14 i 18 anys que complien mesures judicials per agressions o abusos sexuals han estat atesos pel programa Atura't des de la seva creació, l'any 2008.

També va explicar que actualment els reptes són dos: protegir les víctimes i treballar amb agressors per reduir la reincidència.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca el concert del servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2018-2019.

L’any 2016 es va aprovar la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020.

El mes de març d’aquest any, el director general de Dependència va emetre un informe justificatiu relatiu a la necessitat de convocar aquest concert, i la consellera de Serveis Socials i Cooperació va resoldre iniciar l’expedient de concertació.

Llegeix més...

Una vegada acabat el termini de presentació de propostes, el concurs d’idees per construir la residència que s’ubicarà al quarter de Santiago de Maó, i que oferirà entre 110 i 120 places per a persones grans en situació de dependència a Menorca, ha rebut 27 propostes arquitectòniques.

Es tracta d’un concurs que, com ja es va fer amb les futures residències de Marratxí i Son Martorell a Mallorca, promou que arquitectes i equips professionals de tot Europa s’impliquin en el disseny d’equipaments residencials públics.

Els projectes presentats provenen de tot Espanya, tant de les Illes Balears com d’altres ciutats espanyoles, i en breu el jurat resoldrà quina és la proposta guanyadora.

S’atorgaran tres premis: el primer, de 15.000 euros; un segon premi de 5.000 euros, i un tercer premi de 4.000 euros. El guanyador del primer premi podrà optar a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i d’execució així com de direcció de les obres.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació —amb un pressupost de 5,9 milions d’euros— de les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic Hospital Son Dureta.

Aquests treballs consistiran a demolir tres edificis: el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars.

La licitació del projecte és imminent, i es preveu que l’esbucament dels edificis es faci efectiu el gener de 2019, amb un termini aproximat d’execució de nou mesos.

El Servei de Salut adoptarà les mesures necessàries per reduir al mínim els efectes en l’entorn de les obres de demolició, sobretot pel que fa a identificar tots els residus considerats especials, tòxics i/o perillosos que hi hagi dins les instal·lacions. En aquest sentit, s’habilitaran espais concrets per gestionar i posteriorment retirar els residus, a fi d’eliminar qualsevol risc que pugui afectar les instal·lacions, les edificacions i els serveis externs.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat una convocatòria per concedir subvencions i ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació.

Les propostes presentades han de preveure la contractació indefinida de persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació al SOIB.

Podran participar en la convocatòria les entitats titulars dels centres especials d’ocupació i les que tenen personalitat jurídica pròpia.

La presentació de sol·licituds començarà tres dies després de la publicació de la convocatòria en el BOIB i acabarà el 14 de setembre de 2018.

Llegeix més...

Es tramita un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència durant l’any 2018.

Aquest nou conveni suposa un creixement de 50 places de dependència, tant de centres d’estades diürnes com de residència, a Mallorca. Es tracta de 30 places al centre d’estades diürnes Mente II i 20 places a la Residència Llar d’Ancians, que seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a les quals destinarà un total de 382.242 euros l’any 2018.

Aquestes 50 noves places són gestionades pel Consell de Mallorca per mitjà de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.