La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament d’Andratx han acordat incloure cinc places del centre de dia municipal a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, gràcies al conveni de col·laboració signat entre les dues entitats que permet que, per primera vegada, aquest centre d’estades diürnes disposi de places establertes per conveni amb el Govern.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha posat a disposició del Govern 5 de les 15 places que té el centre de dia municipal. Aquestes places, que s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per un import de 54.900 euros, i es destinaran a persones grans que tenguin reconeguda la situació de dependència.

Així 5 noves places se sumen a les 110 places de centre de dia que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha creat en els darrers dos anys per reactivar la Llei de dependència a les Illes Balears. Es tracta d’un increment del 16 % respecte de l’any 2015.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat a la comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, els canvis que es duran a terme en el servei de promoció de l’autonomia personal (SEPAP) a partir de l’1 d’octubre, data en què s’extingeix el contracte amb l’empresa privada que el presta.

Santiago ha informat del procés de descentralització d’un servei que fins ara només s’oferia al centre Joan Crespí i ha reiterat que els canvis no suposen el tancament ni del servei, ni del centre, i que totes les persones usuàries del SEPAP tenen garantida la continuïtat dels mateixos serveis de què disposaven.

El servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent (SEPAP) és un servei dirigit a persones amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisi cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.)

L’objectiu és facilitar a la persona amb aquest tipus de discapacitat el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida.

Així doncs, el que s’ha fet és integrar el SEPAP en el servei de promoció de l’autonomia personal que gestiona el Consell de Mallorca, a través d’entitats del tercer sector, permetent cobrir tota l’illa de Mallorca, i no només Palma, com estava passant fins ara.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 1.599.084 euros a la convocatòria de subvencions de programes d’ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33 %, que disposin d’un contracte laboral en centres especials d’ocupació.

La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar el màxim grau d’autonomia i integració social de les persones que es troben en aquesta situació, així com una cura específica en la prevenció de la salut, l’estat cognitiu i les habilitats socials, laborals i familiars.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 111, de 9 de setembre de 2017, s’ha publicat la resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca el primer concert del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a 2017 i 2018.

S’ha aprovat el Plec general de condicions tècniques per a la concertació d’aquest servei i s’ha establert la regulació del procediment d’aquesta convocatòria, en base als principis establerts generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones amb discapacitats físiques i/o psicofìsiques greus de Palma.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament de Palma han acordat que els centres de dia per a gent gran amb dependència de Son Sardina, Son Dureta i Coll d’en Rabassa, gestionats fins ara pel Govern autonòmic, tornin a ser gestionats per l’Ajuntament de Palma, a partir de l’1 de gener de 2018.

Aquest acord s’ha anunciat durant la visita de la la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago i el batle de Palma, Antoni Noguera, al centre de dia de Son Sardina.

Durant la visita també s’ha informat de la reactivació de les obres del centre de dia de Son Xigala, on s’ubicarà un nou centre de dia per a gent gran en situació de dependencia.

Llegeix més...

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears i l’Ajuntament de Campos han signat un protocol general d’actuació per ampliar 23 places, de les 11 actuals es passarà a 34, per a persones en situació de dependència a la Residència Municipal Sor Maria Rafaela.

Aquestes noves places seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a través del sistema de concert i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Es preveu que les obres es licitin a finals de 2017 i que s’iniciïn a principis de l’any 2018, amb una inversió conjunta d'1.519.000 €.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a concedir una subvenció per un import de 30.000 euros a l'entitat Creu Roja Espanyola Illes Balears per dur a terme el projecte "Aliments per a la solidaritat" durant l’any 2017.

Creu Roja és una de les entitats que, a les Illes Balears, distribueix aliments en el marc del programa operatiu europeu FEAD, destinat a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social, com ara persones en situació de desemparament, dones víctimes de violència masclista, famílies amb menors o persones grans al seu càrrec, famílies monoparentals, etc. que, a conseqüència de la manca d'ingressos, no poden cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Palma, Antoni Noguera, han firmat un conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili a Palma (SAD) per a persones en situació de dependència. El primer conveni de prestació del servei a Palma es va signar l'octubre de l'any 2015.

El nou conveni permetrà incrementar el nombre de beneficiaris i cobrir la totalitat de la demanda que hi ha a Palma d'aquest servei.

El servei d'ajuda a domicili específic de dependència el finança la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i el gestionen els ajuntaments o els consells insulars.

Aquest servei va destinat a persones amb un grau reconegut de dependència i permet que puguin rebre el suport d'un treballador o treballadora familiar durant les hores que es determinin en funció de les necessitats del beneficiari, com pot ser ajuda a l'hora de fer tasques quotidianes, com anar al bany, menjar, tenir cura de la higiene personal o la neteja, etc.

Llegeix més...

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, s’ha reunit amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, i amb la batlessa de Maó, Conxa Juanola, per tractar del futur de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro.

Armengol ha anunciat que la Tresoreria de la Seguretat Social ha comunicat a l'executiu el vistiplau pel que fa a la recuperació de l'espai i l'inici del procés administratiu que s'ha de dur a terme per "rehabilitar la façana i l'estructura de Verge del Toro, amb una intervenció que podria començar el 2019 i requerirà una inversió aproximada de 2,5 milions d'euros".

A l'encontre, també hi eren presents el vicepresident del Govern i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló; la consellera de Salut, Patricia Gómez; i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago.

En aquest sentit, la responsable del Govern ha explicat que les tres institucions han acordat també habilitar una nova residència geriàtrica a Maó.

Llegeix més...

El Govern de les Illes Balears ha convocat les entitats i institucions integrants del Consell de Salut i del Consell de Serveis Socials per explicar-los quin ha estat el resultat final del procés de participació ciutadana en el disseny del nou pla d'usos de Son Dureta.

La reunió va tenir lloc a Can Campaner, amb la presència de les conselleres de Salut i de Serveis Socials i Cooperació, Patricia Gómez i Fina Santiago, respectivament, i amb la participació dels representants d'associacions, sindicats i partits polítics que han fet aportacions al projecte.

Prèviament, el projecte es va presentar en el Parlament de les Illes Balears als grups parlamentaris.

El Govern va iniciar el procés de participació del projecte de remodelació de Son Dureta el mes de febrer passat.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.