La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, juntament amb el director general de Serveis Socials i Cooperació, Andreu Horrach, i la responsable del servei d’acompanyament del Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Carme Pujol, han acordat la concertació, per un període de quatre anys, del servei que aquesta entitat ofereix a persones recluses i exrecluses que tenen un diagnòstic de salut mental.

En total, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 2.221.209 euros a concertar 65 places d’aquest programa, que fa més de deu anys que funciona i que fins ara era finançat pel sistema de subvenció.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, han signat diferents convenis sobre els següents traspassos, que es faran efectius a partir de l’1 de gener de 2018:

El Consell de Mallorca gestionarà:

- La residència i centre de dia Oms/Sant Miquel de Palma.

- El centre de dia de Can Clar de Llucmajor.

- Els centres de promoció de l’autonomia personal de Son Bru (Puigpunyent) de Can Real (Petra) i de Son Perxana (Vilafranca).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017, s’ha publicat el Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència.

Objecte i àmbit d’aplicació

- L’objecte d’aquest Decret és establir els principis generals que han de regir els procediments d’ingrés, trasllat i permanència als serveis que formen la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta norma els serveis integrats a la Xarxa que siguin de prestació específica per a persones amb discapacitats i es prestin en centres gestionats pels consells insulars o pels organismes i les entitats que en depenen.

Estructura

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Palma, Antoni Noguera, han signat un conveni de col·laboració que permet que l’Ajuntament recuperi la gestió dels centres d’estades diürnes de Son Sardina, Son Dureta i Coll d’en Rebassa.

L’objectiu del conveni és optimitzar els recursos disponibles i revertir una situació fins ara anòmala en el cas de Palma en relació amb la resta d’ajuntaments de la comunitat autònoma i de l’estat.

Es retorna a l’Ajuntament la gestió de 90 places que estan destinades a gent gran que tengui el reconeixement de la situació de dependència de grau I, grau II i grau III, distribuïdes de la següent manera:

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la recuperació per a les persones amb dependència de part del que es va perdre per la crisi econòmica, pujant un 5,26 per cent l'aportació de l'Administració General de l'Estat, equivalent a més d'1.300 milions d'euros el 2018, que aniran destinats a les comunitats autònomes per millorar l'atenció a la dependència i reduir les llistes d'espera.

Així, es compleix amb l'acord de la Comissió de Govern, creada el mes de febrer de 2017, en què es va analitzar la situació del Sistema de Dependència i es van establir les bases per enfortir la sostenibilitat del sistema i garantir l'atenció a la dependència d'avui i del futur.

Llegeix més...

En els BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017, i núm. 158, de 26 de desembre de 2017, respectivament, s’han publicat les resolucions relatives a les renovacions dels concerts socials de Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca de la Xarxa Pública i concertada d’Atenció Primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, amb les següents entitats:

- Centre Mater Misericordiae, per un import total de 31.307,07 € (IVA exempt).

- APROSCOM Fundació, per un import total de 115.646,52 € (IVA exempt).

- Rutkauskas & De Paubla (CEATTE), per un import total de 165.984,00 € (IVA exempt).

Llegeix més...

5603A l'Hospital Joan March, les treballadores socials, han organitzat una campanya solidària a favor dels pacients desfavorits que ingressen a l'hospital. Aquests pacients es poden trobar amb la necessitat de sabatilles o sabates d'esport i calcetins.

S'ha col·locat una guardiola al Servei d'Admissió de l'Hospital Joan March i amb aquests doblers es podran comprar aquestes sabatilles i calcetins.

Si qualsevol persona vol comprar directament les sabatilles o calcetins i dur-los a l'hospital, també seran ben rebuts. El millor és que siguin de les talles 37 a 39 per a dona i 42 a 44 per home.

Cartell de la campanya

[Font: Hospital Joan March]

[Foto: PiccoloNamek / Slippers / CC BYND 2.0 ]

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha visitat el centre ocupacional de l'entitat Gira-Sol, a Palma.

Santiago ha informat que durant l'any 2017 s'han creat 211 places als centres ocupacionals destinades a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta de 181 places gestionades per entitats del Tercer Sector que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha decidit concertar.

En total, la Conselleria destinarà 1,5 milions d'euros a concertar el servei ocupacional de salut mental, cofinançat pel Fons Social Europeu, a les entitats Gira-Sol, Estel de Llevant, Es Garrover i Fundació Deixalles.

A més de la decisió del canvi de model, de subvenció a concertació, la Conselleria també ha creat noves places a centres públics, com ara el centre ocupacional Sa Riera de Palma.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha acollit un intens debat sobre com podem avançar cap a una cura digna i sense subjeccions en qualsevol àmbit assistencial.

Tenir cura dignament, sense subjeccions, és possible; però requereix canviar el paradigma de la cura, passant d'un enfocament paternalista, en què el pacient és tutelat pel professional, a un model de centrat en la persona, en la seva autonomia i el seu dret a escollir.

Aquesta és la principal conclusió del debat organitzat recentment al COIBA, que va comptar amb la ponència d'Ana Urrutia, metgessa, doctora en geriatria i presidenta de la Fundació Cuidados Dignos, que advoca per l'eliminació de les subjeccions en tots els nivells assistencials.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat els pressuposts per a l’any 2018 a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

La reactivació de la Llei de dependència es reflecteix en els pressuposts de la Conselleria per a l’any 2018. Així el 58 % del pressupost total es destinarà a consolidar serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat, com ara la teleassistència per a persones amb dependència o el servei d’atenció domiciliària lligat a dependència, i a mantenir l’augment de places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Per a l’any 2018, a més, hi haurà finançament per iniciar i projectar nous equipaments públics: cinc noves residències per a persones amb dependència i centres de dia.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.