En el 2021 es crearà plataforma en xarxa ERN-CSUR-centre sanitari, que permetrà compartir informació i coneixement entre les Xarxes Europees de Referència (ERN), a través de la plataforma CPMS (Clinical Patient Mangement System), amb els CSUR del Sistema Nacional de Salut, entre els propis CSUR i entre els CSUR i els centres que els deriven pacients del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...