En el marc del decàleg per a l'ús responsable de l'antibiòtic oral en les infeccions respiratòries de vies baixes, el tercer punt destaca la necessitat d'actuar amb rapidesa i seleccionar adequadament l'antibiòtic amb una efectivitat antimicrobiana més gran, per poder abordar situacions clíniques crítiques en les quals el temps és crucial per a l'èxit del tractament i la recuperació dels pacients.

Llegeix més...

La Guia d'Anticoagulació Oral ha estat aprovada per unanimitat en la Comissió Permanent de Farmàcia i té el vistiplau del Consell General d'Infermeria i l'Organització Mèdica Col·legial. L'objectiu d'aquestes guies és definir els medicaments, subjectes a prescripció mèdica, que els professionals de la Infermeria puguin indicar, emprar i autoritzar la seva dispensació en determinades situacions i de forma protocol·litzada, per millorar l'assistència.

Llegeix més...