El COIBA organitza aquest curs, que te com a objectiu principal aprendre a reconèixer els signes i símptomes d'estrès en els pacients en temps de crisi, adequant la conducta als requeriments de la situació; així com a fomentar conductes de salut i autocures dels pacients per a augmentar el seguiment terapèutic i així poder prevenir possibles patologies.

Llegeix més...

Calendari de formació