La Comissió de Comares del COIBA, juntament amb l’Associació Balear de Comares, han iniciat els contactes amb el Servei de Salut per a analitzar la situació de la categoria professional, quines funcions exerceixen les professionals, quines són les competències que desenvolupen i quines haurien de ser, ha explicat Araceli Navas, coordinadora de la comissió.

Llegeix més...

En el BOE núm. 317, de 4 de desembre de 2020, s'ha publicat l'Ordre per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de FSE (formació sanitària especialitzada) per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Llegeix més...

Calendari de formació