L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat el seu Informe Anual sobre Cosmetovigilàcia 2023, en el qual s'assenyala l'augment de les notificacions d'efectes no desitjats de cosmètics en un 130% durant aquest període. Així, durant l'any passat va rebre i investigar un total de 120 notificacions, de les quals més del 70% no eren de gravetat.

Llegeix més...

L'objectiu d'aquesta actualització és simplificar el procés actual i facilitar l'accés a distintes bases de dades de les administracions públiques, incloent-hi Nomenclátor. L'AEMPS ha creat materials de suport sobre tot aquest procés, a més de pujar tots els continguts del seminari en línia que es va organitzar per a la indústria el passat 15 de desembre.

Llegeix més...

La incorporació de BIFAP a DARWIN EU permetrà obtenir evidències científiques sòlides, basades en dades en vida real de milions de pacients espanyols, per a millorar la seguretat dels medicaments en la Unió Europea i, per tant, la qualitat assistencial del pacient i la salut pública.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa el tràmit per a desenvolupar el Reial Decret amb el qual preveu aprovar la regulació del cànnabis per al seu ús medicinal. El text es troba en fase de diàleg i discussió amb la societat civil per rebre les seves aportacions. En paral·lel, s'ha obert un correu a la web del Ministeri perquè la ciutadania hi pugui fer aportacions.

Llegeix més...

Les d'impacte més gran, és a dir, les que provoquen un trastorn més gran als pacients, es mantenen en nombres baixos, un 0,48% del total de presentacions autoritzades. D'igual manera que en els semestres anteriors, les causes principals que varen motivar els problemes de subministrament són els problemes de capacitat de la planta, l'augment de la demanda i els problemes de fabricació no derivats de problemes de qualitat.

Llegeix més...

Subcategories