El 2 de febrer es començarà a comercialitzar talidomida a Espanya. La seva única indicació autoritzada és, en combinació amb melfalan i prednisona, el tractament de primera línia en pacients amb mieloma múltiple no tractat, majors de 65 anys o no aptes per rebre quimioteràpia en dosis elevades. Es tracta d'un medicament de dispensació en hospitals.

Llegeix més...

Subcategories