El 31 de juliol de 2021, la Comissió Europea va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió 2021/1240, de 13 de juliol de 2021, sobre la plena funcionalitat del portal del Sistema d'Informació d'Assajos Clínics (CTIS, per les sigles en anglès) i la base de dades d'assajos clínics de la Unió Europea (UE). Per la seva part, l'aplicació plena del Reglament d'Assajos Clínics (UE) núm. 536/2014  (a partir d'ara Reglament EC), a tots els països de la UE i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- es farà efectiva el 31 de gener de 2022.

Llegeix més...

Amb aquests fons es finançaran 9 projectes de recerca, 6 contractes de personal investigador, una ajuda per a mobilitat investigadora, la inclusió en dues Xarxes de Recerca Cooperativa Orientades al Resultat en Salut (RICORS), la incorporació d'un grup IdISBa al Consorci Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Infeccioses i una ajuda per a l'adquisició d'equipament científic.

Llegeix més...

Entre avui i demà, l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) organitza les VIII Jornades d'Investigació, amb la participació de devers 200 investigadors. Enguany, el lema d’aquestes Jornades, que suposen la cita científica anual més rellevant que es du a terme, és «Cap a la investigació en medicina de precisió». Es tracta del vuitè any consecutiu que es fa aquesta convocatòria, que tendrà lloc a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Son Espases, i que també es podrà seguir en línia.

Llegeix més...

Espanya, a través de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i gràcies al suport del Ministeri de Ciència i Innovació, ha entrat a formar part de la Infraestructura Europea de Biobancs (BBMRI-ERIC), una de les plataformes d'investigació més rellevants de la Unió Europea, que reuneix més de 700 biobancs i controla el catàleg de mostres biològiques més gran del món.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) coordinarà una iniciativa europea (Acció Conjunta, "Joint Action" en anglès) que permetrà, en els anys vinents, enfortir el treball dels Punts Nacionals de Contacte en el nou Programa de Salut de la Unió Europea (EU4Health), que acaba de començar enguany i que s'estendrà fins al 2027. Aquesta Joint Action, denominada NFP4Health, disposarà per als pròxims 3 anys amb un finançament de 2,5 milions d'euros.

Llegeix més...

El 30 de juny de 2021 va sortir publicada una nova versió del Journal Citation Reports (JCR). El Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades de Clarivate Analytics, on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. Ajuda a determinar l'impacte d'una publicació i la seva influència en la comunitat mundial d'investigació.

Llegeix més...