Compta amb el suport de la comunitat científica i ordenarà, assegurarà i agilitzarà el treball dels investigadors amb estructures de gestió i suport a la ciència, també facilitarà la transferència dels resultats en una aposta per la societat del coneixement i preveu l’increment del pressupost anual de la comunitat autònoma fins a arribar al 2% el 2030.

Llegeix més...

Per a l’elecció de membres es tendrà en compte la formació i l’experiència professional en metodologia, bioètica i aspectes legals de la investigació clínica. Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i s’atendrà al principi de presència equilibrada entre dones y homes.

Llegeix més...

El 31 de juliol de 2021, la Comissió Europea va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió 2021/1240, de 13 de juliol de 2021, sobre la plena funcionalitat del portal del Sistema d'Informació d'Assajos Clínics (CTIS, per les sigles en anglès) i la base de dades d'assajos clínics de la Unió Europea (UE). Per la seva part, l'aplicació plena del Reglament d'Assajos Clínics (UE) núm. 536/2014  (a partir d'ara Reglament EC), a tots els països de la UE i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- es farà efectiva el 31 de gener de 2022.

Llegeix més...

Amb aquests fons es finançaran 9 projectes de recerca, 6 contractes de personal investigador, una ajuda per a mobilitat investigadora, la inclusió en dues Xarxes de Recerca Cooperativa Orientades al Resultat en Salut (RICORS), la incorporació d'un grup IdISBa al Consorci Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Infeccioses i una ajuda per a l'adquisició d'equipament científic.

Llegeix més...