Aquesta Estratègia reivindica el valor de la ciència com un bé comú i estableix l'accés obert als resultats de la investigació finançats amb fons públics. Un dels objectius de l'Estratègia és diversificar els mecanismes de publicació i comunicació de resultats i donar suport a models no comercials que garanteixin la qualitat de les publicacions.

Llegeix més...