En el BOIB núm. 204 de dia 5 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora general de Política Lingüística, de 3 de desembre de 2020, de modificació de la Resolució de 9 d’octubre de 2020, per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Llegeix més...