El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització científica i professional dels psicòlegs i psicòlogues col·legiats, en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).

Llegeix més...

Els cursos van adreçats especialment al personal sanitari que no té acreditada la capacitació lingüística en català segons la legislació aplicable. Els tallers de conversa són recomanables també als treballadors que, encara que tenguin acreditada la capacitació, no tenguin fluïdesa per mantenir una conversa en català amb els pacients o usuaris.

Llegeix més...

Calendari de formació