Després de la revisió de la informació disponible sobre els beneficis i riscos de la terlipresina en el tractament de la síndrome hepatorrenal aguda tipus 1, el PRAC ha conclòs que la freqüència d'aparició d'insuficiència respiratòria greu és superior a la descrita fins ara en la fitxa tècnica, i s'identifica la sepsis/shock sèptic com una possible reacció adversa.

Llegeix més...