Les d'impacte més gran, és a dir, les que provoquen un trastorn més gran als pacients, es mantenen en nombres baixos, un 0,48% del total de presentacions autoritzades. D'igual manera que en els semestres anteriors, les causes principals que varen motivar els problemes de subministrament són els problemes de capacitat de la planta, l'augment de la demanda i els problemes de fabricació no derivats de problemes de qualitat.

Llegeix més...

El Centre Nacional de Microbiologia (CNM) de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha estat designat per la Comissió Europea com a Laboratori de Referència de la Unió Europea (EURL) en l'àmbit dels productes sanitaris per a diagnòstic microbiològic in vitro (IVD), mitjançant publicació del Reglament 2023/2713, del 5 de desembre de 2023.

Llegeix més...

S'inicia el procediment per a la regularització d'aquests medicaments, que constarà de diverses fases i finalitzarà amb l'autorització de comercialització de tots aquells medicaments que romanguin en el mercat i compleixin els requisits. L'AEMPS ha habilitat una aplicació perquè els titulars d'aquests medicaments comuniquin la informació pertinent per regularitzar la seva situació.

Llegeix més...