El 2 de febrer es començarà a comercialitzar talidomida a Espanya. La seva única indicació autoritzada és, en combinació amb melfalan i prednisona, el tractament de primera línia en pacients amb mieloma múltiple no tractat, majors de 65 anys o no aptes per rebre quimioteràpia en dosis elevades. Es tracta d'un medicament de dispensació en hospitals.

Llegeix més...

Després de la revisió de la informació disponible sobre els beneficis i riscos de la terlipresina en el tractament de la síndrome hepatorrenal aguda tipus 1, el PRAC ha conclòs que la freqüència d'aparició d'insuficiència respiratòria greu és superior a la descrita fins ara en la fitxa tècnica, i s'identifica la sepsis/shock sèptic com una possible reacció adversa.

Llegeix més...