La Conselleria de Salut i Consum recorda que, a partir de l'1 de febrer, el Certificat COVID caducarà al cap de nou mesos des de l'obtenció de la pauta completa de vacunació i que, per mantenir-ne la validesa, serà necessari posar-se la dosi de reforç. Aquesta mesura afectarà totes les persones que hagin rebut la pauta completa abans del dia 1 de maig i així consecutivament. Salut insta la població de més de quaranta anys que encara no ha rebut la dosi de reforç i que es va vacunar abans del dia 1 de maig que ho faci durant els dies vinents per no perdre la validesa del certificat COVID.

Llegeix més...

El Servei de Salut va subscriure el dia 11 de gener el conveni de col·laboració formalitzat l’any 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) per desenvolupar el Programa d’Ajuda Integral al Metge Malalt. El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el president del COMIB, José Manuel Valverde, han estat els encarregats de signar el document. El Servei de Salut aportarà la quantitat de 30.000 € al Programa durant un any, prorrogable un altre.

Llegeix més...

Actualment, un total de 23 joves d'entre 12 i 18 anys i les seves famílies es continuen beneficiant d’aquest programa a les Balears. Durant el passat mes de novembre varen participar en una nova sessió i està previst que el pròxim mes de març es dugui a terme un darrer seguiment que tancarà el programa a tot l’Estat. Els resultats indiquen la reducció de problemes emocionals, la millora de la qualitat de vida subjectiva i una major regulació de les emocions entre els joves participants.

Llegeix més...