La Conselleria de Salut de les Illes Balears ha anunciat, en el BOIB de 4 d'abril de 2024, la posada a disposició del públic del Projecte de Decret que estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de malalties endocrinometabòliques. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar la detecció precoç de possibles patologies en els nadons de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) han signat un conveni de col·laboració, pel qual ambdues institucions es comprometen a treballar i desenvolupar accions conjuntes i formatives que impulsin la creació d’espais i ciutats saludables com a actuació preventiva i eficaç per reduir l’impacte dels factors de risc per a la salut i el benestar de la població derivats de l’escalfament global.

Llegeix més...

Salut posarà en marxa al llarg del 2024 el programa de detecció precoç del càncer de cèrvix, després de la prova pilot que es realitzarà en els mesos vinents en una selecció de centres de salut. El programa pilot determinarà com mobilitzar la població diana, dones d'entre 35 i 65 anys, i validarà el programa abans d'ampliar-lo a tota aquesta població.

Llegeix més...

Les dones tenen entre 1,5 i 1,7 vegades més probabilitat de patir alguna reacció adversa a medicaments que els homes, segons una revisió realitzada pel Consell General de Col·legis de Farmacèutics. Entre els medicaments que presenten diferent comportament i més risc en dones figuren alguns d'ampli ús com les estatines, els antibiòtics, els antihistamínics, els opiacis o els antipsicòtics.

Llegeix més...

La Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) i la Fundació per la Investigació, Docència i Innovació en Seguretat del Pacient (FIDISP), en el marc del seu conveni de col·laboració, han iniciat un projecte d’investigació que té per finalitat mesurar la cultura de seguretat del pacient dels treballadors sanitaris després de la pandèmia. A més, atès que aviat es llançarà la nova estratègia de seguretat del pacient del Sistema Nacional de Salut, tenir una mesura de la cultura permetrà fer-ne el seguiment i avaluar-la de nou en finalitzar el període d’implementació d’aquesta.

Llegeix més...

Durant la segona edició de la jornada sobre prevenció d'agressions als professionals sanitaris, celebrada a la seu del Ministeri de Sanitat amb motiu del Dia europeu contra les agressions a professionals sanitaris, s'ha posat de manifest que aquestes agressions són un problema de gran rellevància que no només afecten la integritat física i benestar de les persones que duen a terme la seva activitat professional en el sector sanitari, sinó també causen una disminució de la qualitat i la cohesió del sistema sanitari.

Llegeix més...