La Comissió de Salut Pública, celebrada el 7 de desembre, ha aprovat la incorporació d'infants entre 5 i 11 anys a l'Estratègia nacional de vaccinació contra la COVID-19. Aquesta decisió s'ha basat en la proposta efectuada per la Ponència de Vacunes. L'arribada de vaccins pediàtrics està prevista per al 13 de desembre i es repartiran de forma equitativa en funció de la població diana.

Llegeix més...

La Unitat de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer ha estat reconeguda com a unitat d’MPOC multidisciplinària d’alta complexitat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR). Aquesta acreditació reconeix els recursos materials i humans de l’Hospital per dur a terme qualsevol activitat assistencial, docent o investigadora relacionada amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament de l’MPOC.

Llegeix més...

El pla s'orienta cap a la protecció de la població més vulnerable i pretén millorar la vida de les persones i suposa una fita i un punt d'inflexió amb un enfocament "One Health". El document inclou accions per crear sistemes de vigilància sobre l'impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut, identificar factors ambientals vinculats al desenvolupament de malalties zoonòtiques i mesurar els efectes de la contaminació acústica.

Llegeix més...

Un acord amb l'organització de salut pública Medicines Patent Pool (MPP), recolzat per les Nacions Unides i supervisat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ajudarà a fer que aquesta tecnologia arribi als països en desenvolupament. El CSIC no cobrarà regalies per l'explotació de la seva tecnologia, sempre que es fabriqui per a països inclosos a la llista de països amb ingressos baixos o mitjans.

Llegeix més...