El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre l'ús de l'acetazolamida per a pacients amb insuficiència cardíaca aguda descompensada amb sobrecàrrega de volum. També hi han participat el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Cleveland Clinic, el Hartcentrum Hasselt i la Hasselt University.

Llegeix més...

Professionals d'Infermeria de l'Hospital Mateu Orfila, Atenció Primària de Mallorca, l'Hospital Universitari Son Llàtzer, del Grup d'estratègia de cures de l'IB-Salut, l'Hospital Comarcal d’Inca i l'IdISBa, hi varen participar, junt amb la Universitat de les Illes Balears, al XXVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados que es va celebrar a Pamplona del 16 al 18 de novembre de 2022.

Llegeix més...

La Unitat de Qualitat i Recerca de l'Hospital de Manacor i Grup CurES perteneixent a l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), Servei de Salut de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, han publicat l'estudi EXITA, sobre la validesa d'una escala d'avaluació clínica del lloc de sortida del catèter per a la detecció primerenca d'infeccions en pacients d'hemodiàlisi amb un catèter venós central. També hi varen participar l'Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, l'IDIVAL i la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un estudi sobre les associacions entre l'índex dietètic del sistema de perfils nutricionals de l'Agència de Normes Alimentàries Modificades i els factors de risc cardiovascular en una població d'edat avançada. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat, junt amb el IUNICS,  en la publicació d'un estudi sobre la millora de l'Millora de l'activitat antibacteriana del pèptid P87 derivat de la lisina del bacteriòfag mitjançant la maximització de les propietats fisicoquímiques i l'avaluació del seu potencial terapèutic. També hi han participat el CIB-CSIC, el CIBERES i l'Instituto de Salud Carlos III.

Llegeix més...