El SAMU 061 Balears, juntament amb el Grup de treball de Toxicologia Clínica de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa ha participat en la publicació d'una una anàlisi longitudinal durant un període de 6 anys (2014-2019) estratificat per sexe sobre la gravetat de les presentacions en els serveis d'urgències degudes a toxicitat aguda per medicaments a Europa.

Llegeix més...

Professionals d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat, junt amb l'Institut Català d'Oncologia, el CIBERINFEC, l'Instituto Carlos III, la Universitat de Barcelona i l'IDIBEL, l'aplicació i resultats d'un paquet de cures per a la prevenció d'infeccions del torrent sanguini per catèter venós perifèric a l'Hospital Universitari Son Llàtzer,com a part de la tesis doctoral de la IP a la universitat de Barcelona.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) han participat en un estudi sobre la circumferència de la cintura com a factor essencial en la predicció de la resistència a la insulina i detecció primerenca de la síndrome metabòlica en adults. També hi han participat la Universitat de les Illes Balears, ADEMA, el IUNICS i la Queen Mary University of London.

Llegeix més...

La Unitat de Coloproctologia del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu i la Unitat de Reconstrucció-3D i Centre de Simulació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat, junt amb la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València, un estudi sobre l'aplicació de reconstrucció 3D i intel·ligència artificial a l'escissió completa de mesocòlon i limfadenectomia D3 en el càncer de còlon.

Llegeix més...

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi sobre l'impacte de l'exposició prèvia i/o posterior al trasplantament autòleg de cèl·lules mare a brentuximab vedotin sobre els resultats de supervivència en pacients amb limfoma de Hodgkin d'alt risc. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Translational Research in Aging and Longevity (TRIAL Group) i el Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'IdISBa han publicat, junt amb el CIBEROBN, MEDISUB Recerca i la Universitat de les Illes Balears, un estudi sobre l'ús de la teràpia de l'oxigen hiperbàric per reduir l'estrès oxidatiu i inflamació i augmentar els factors de creixement que afavoreixen el procés de cura de les ferides diabètiques.

Llegeix més...