El Servei d'Urgències de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases i la Unitat de Toxicologia Clínica del Servei d'Urgències i el Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat una carta a l'editora sobre l'elevació de troponina I ultrasensible i hiperamilasèmia en una intoxicació pediàtrica amb tramadol i morfina.

Llegeix més...

La Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i Atenció Primària de Mallorca han publicat un assaig aleatori controlat sobre l'eficàcia d'un programa adjuvant multimodal no presencial de modificació de l'estil de vida per a pacients amb depressió major resistent al tractament. També hi han participat la RedIAPP, l'IIS Aragón i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Llegeix més...

El Grup d'Investigació d'Evidència, estils de vida i Salut (EVES), el Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), el Grup GRAPP-caIB i el Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), el Grup PSICOMEST i el Research Group on Global Health and Human Development de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes BalearsAtenció Primària de Mallorca, han publicat, junt amb el IUNICS i el CIBEROBN; han publicat un protocol d'estudi PREDIABETEXT per a un assaig clínic aleatoritzat sobre el desenvolupament i avaluació d'una intervenció de salut digital per prevenir la diabetis tipus 2 a atenció primària.

Llegeix més...

El Grup Multidisciplinari de Sèpsia i el Grup d'Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries (i-RESPIRE), de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Departament de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases han publicat un estudi sobre els immunosensors de paper imbuït amb polímers per a la detecció no invasiva de citocines de les vies respiratòries atrapades per mascaretes quirúrgiques. També hi han participat el CIBERES i el CIBERINFEC.

Llegeix més...