La Unitat de Nefrologia Infantil del Servei de Pediatria i el Servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi sobre l'ús del micofenolat de mofetil en la glomerulopatia C3 i impulsors patògens de la malaltia. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El grup d'investigació Nutrigenòmica i Obesitat (NUO) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i la Universitat de les Illes Balears ha publicat un article sobre l'augment del risc d'un alt nivell de greix corporal i l'alteració del metabolisme lipídic associat al consum subòptim de vitamina A està modulat per les variants genètiques rs5888 ( SCARB1), rs1800629 ( UCP1) i rs659366 ( UCP2). També hi ha participat el CIBEROBN.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) amb membres de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'un estudi sobre el fetge gras en obesitat relacionat amb la ingesta d'aminoàcids específics i l'estat del fetge en subjectes amb malaltia de fetge gras no alcohòlica. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...