El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació d'un estudi sobre com la translocació intestinal a pulmó i la selecció mitjançada per antibiòtics determinen la dinàmica de Pseudomonas aeruginosa en un pacient de l'UCI.

Llegeix més...

El Grup d'Epidemiologia Nutricional i Fisiopatologia Cardiovascular (NUTRECOR)Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un estudi sobre les manifestacions hepàtiques mòrbides estan intrínsecament lligades a la síndrome metabòlica i a la ingesta de nutrients segons una anàlisi de conglomerats de machine-learning. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei de Planificació del Govern de les Illes Balears del Conselleria de Salut ha participat en un estudi ecològic espai-temporal basat en dades administratives d'hospital sobre les variacions geogràfiques en cirurgia d'amígdales en infants dins el Sistema Nacional de Salut d'Espanya. També hi han participat I'nstituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el RICAPPS, la Navarrabiomed i el FISABIO.

Llegeix més...

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació dels resultats d'un estudi multicèntric retrospectiu dels grups espanyols GELTAMO/GETH-TC sobre el trasplantament al·logènic de cèl·lules mare hematopoètiques en el limfoma fol·licular transformat. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació d'un estudi sobre l'anticòs gremubamab i la seva eficàcia per reduir la incidència de pneumònia nosocomial per P. aeruginosa en individus amb ventilació mecànica colonitzats per P. aeruginosa.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) han participat en un estudi sobre el perfil cardiometabòlic de 15.057 treballadors espanyols majors i la seva associació amb les variables sociodemogràfica i tabaquisme. També hi han participat l'Escola Universitària ADEMA i el IUNICS.

Llegeix més...