El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la fase II de l'assaig clínic de l'ús de vinorelbina oral i cisplatí tri-setmanalment, posteriorment concomitant amb la radioteràpia (RT) en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP), localment avançat, no resecable. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

Un estudi descriptiu sobre la gestió de la pandèmia a Menorca ha estat seleccionat com a pòster oral en la 21a Conferència Internacional d’Atenció Integrada (ICIC21) que té lloc de manera virtual aquest mes de maig amb el lema "Realising the true value of Integrated Care" i que aplega acadèmics, investigadors, gestors, professionals de la salut i de l’atenció, usuaris, cuidadors, polítics i decisors de tot el món.

Llegeix més...

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi sobre el nombre de fàrmacs antitrombòtics utilitzats precoçment i resultats hospitalaris en les síndromes coronàries agudes. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Grup de Cures, Cronicitat i Evidències en Salut (CurES) amb membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes Balears han participat en un estudi sobre una aplicació transcultural del model de consciència de l'autocura de la vida interior dels professionals de les cures pal·liatives. També hi ha participat la Universitat de València, el Pallium Latinoamérica Institute i el Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul.

Llegeix més...