El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), amb membres de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Servei d'Ànàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i Atenció Primària de Mallorca, han participat en la publicació d'un estudi sobre l'associació de la ingesta de grasa animal amb l'albuminúria en pacients amb malaltia de fetge gras no alcohòlic i síndrome metabòlica. També hi han participat Red Asistencial Juaneda, el CIBEROBN, la Universitat de Navarra i IMDEA Food.

Llegeix més...

Els Serveis de Medicina Intensiva i Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació d'un estudi sobre la correlació amb la pressió intracranial i el resultat dels nivells de caspasa-1 en el líquid cefalorraquidi de pacients amb lesió cerebral traumàtica. També hi ha participat la University of Miami Miller School of Medicine.

Llegeix més...

Els Serveis de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Hospital Universitari Son Llàtzer, i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en un estudi sobre la importància del sexe en l'evolució natural de la capacitat de difusió dels pulmons per al monòxid de carboni en la MPOC. També hi han participat diferents centres espanyols i un nordamericà.

Llegeix més...

El Servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un cas d'infecció per CMV i la inflamació intestinal originada pel mateix mecanisme, compatible amb la malaltia intestinal/de Crohn, es suggereixen amb els tumors neuroendocrins gàstrics impulsats per la mutació ATP4A. També hi han participat el CNIO, el CIBERER i el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos.

Llegeix més...