El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un estudi prospectiu del grup de treball de malalties infeccioses EBMT sobre la influència de l'aspergil·losi invasiva durant el tractament de la leucèmia aguda en la supervivència després del trasplantament de cèl·lules mare al·logèniques.

Llegeix més...