El Servei de Microbiologia i la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'IdISBa han participat en la publicació d'un estudi sobre l'activitat del cefiderocol, imipenem/relebactam, cefepime/taniborbactam i cefepime/zidebactam contra Pseudomonas aeruginosa resistent al ceftolozan/tazobactam i ceftazidima/avibactam. També hi han participat el Servicio de Microbiología y Instituto de Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC), el Ciber de Enfermedades Infecciosas CIBERINFEC, el Servicio de Microbiología e Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) i l'Hospital Universitario Puerta del Mar.

Llegeix més...

La Unitat de Genètica i Genòmica de l'Hospital Universitari Son Espases i el Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer han participat en la publicació de l'estudi protocol Reality sobre els patrons de tractament i utilització de recursos sanitaris de pacients amb malaltia cardiovascular ateroescleròtica i hipercolesterolèmia i pacients amb hipercolesterolèmia familiar a Espanya. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Salut de les Illes Balears han participat en la publicació d'un estudi longitudinal d'abans i després del tancament per la pandèmia per COVID-19 en la malaltia per fetge gras no alcohòlic i resistència a la insulina en adults. També hi han participat ADEMA, el IUNICS i la Universitat de les Illes Balears.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'un estudi sobre l'associació longitudinal de la càrrega àcida de la dieta amb el deteriorament de la funció renal en una població d'adults majors amb síndrome metabòlica. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

La  Unitat d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca i l'Institut d'investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació de la validació d'un estudi sobre la utilitat dels qüestionaris PHQ-2, PHQ-8 i PHQ-9 per detectar la depressió major a atenció primària. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...