El Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases, junt amb la Universitat de les Illes Balears, han publicat un estudi sobre la millora l'anàlisi amb citometria de leucòcits pulmonars intactes mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres d'esput.

Llegeix més...

Els Serveis de Cardiologia de l'Hospital de Manacor i de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat, junt amb la Universitat de les Illes Balears, el Cardiovascular Research Institute, Mater Private Network i el CNIC, l'estudi sobre la representativitat dels assaigs clínics aleatoris en recolzament de les directrius sobre la síndrome coronària aguda.

Llegeix més...