En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut.

Llegeix més...

El COIBA organitza aquest curs, que te com a objectiu principal aprendre a reconèixer els signes i símptomes d'estrès en els pacients en temps de crisi, adequant la conducta als requeriments de la situació; així com a fomentar conductes de salut i autocures dels pacients per a augmentar el seguiment terapèutic i així poder prevenir possibles patologies.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) informa del programa formatiu dels cursos inicials i de reciclatge en Suport Vital Bàsic i desfibril·lació externa automàtica “Balears cardioprotegida 2021", que ha estat declarat d’interès sanitari per la Conselleria de Salut i acreditat pel Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Llegeix més...

Subcategories

Calendari de formació