En el BOE núm. 317, de 4 de desembre de 2020, s'ha publicat l'Ordre per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de FSE (formació sanitària especialitzada) per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 204 de dia 5 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora general de Política Lingüística, de 3 de desembre de 2020, de modificació de la Resolució de 9 d’octubre de 2020, per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Llegeix més...

Subcategories

Calendari de formació