En el BOIB núm. 198, de dia 21 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei d’Especialitats Mèdiques de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formenteraa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 198, de dia 21 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències de Sant Antoni d'Atenció Primària (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica d'atenció primària autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...