En el BOIB núm. 157 de dia 10 de setembre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 2 de setembre de 2020, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155 de dia 8 de setembre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de cinc investigadors o investigadores predoctorals per al programa «JUNIOR» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar».

Llegeix més...