En el BOIB núm. 131, de dia 23 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «COVID-19 cardiometabolic and immune proteomic biomarkers for clinical evaluation on infection, disease severity and post-pandemic health complications».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 129, de dia 19 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de quatre tècnics/es de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per a la cobertura d’una plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de gestió de projectes no competitius.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 129, de dia 19 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres investigadors/es postdoctorals per al programa FOLIUM del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 129, de dia 19 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de cinc investigadors/es predoctorals per al programa JUNIOR del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de dia 14 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «CONSCIÈNCIA IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa», convocatòria cofinançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible i la Fundació IdISBa (Interinitat per substitució).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de dia 14 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior en Psicologia, del grup professional A, per al projecte «El fitat com a quelant conservador: utilitat en la prevenció en neurodegeneració associada a DM2 i envelliment».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 123, de dia 5 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral de la categoria de tècnic de suport a la recerca com a administrador/a de sistemes, del grup professional C, per al projecte «SOLENOID».

Llegeix més...