En el BOIB núm. 63, de dia 14 de maig, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 9 de maig de 2024, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Responsable d’Infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Rafal Nou, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 63, de dia 14 de maig de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «Connexió entre resistència a quinolones i fitness en Pseudomonas aeruginosa: impacte de les toxines ExoU/ExoS en la modulació de mecanismes de resistència i cost biològic (QUIPAEXO)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 57, de dia 30 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 22 d’abril de 2024, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Felanitx de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...