En el BOIB núm. 27, de dia 25 de febrer de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, de 17 de febrer de 2021, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa d'urgències a d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 27, de dia 25 de febrer de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 22 de febrer de 2021, per les quals s’aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants d'especialistes d’àrea.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 26, de dia 23 de febrer de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 22 de febrer de 2021, pel qual es concreta la documentació, els termes i les condicions de la justificació de les despeses corresponents a la indemnització pel cost de l’allotjament temporal a l’illa de Mallorca dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 25, de dia 20 de febrer de 2021, s'ha publicat laResolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de febrer de 2021, per la qual es modifica la del 7 de gener de 2021 que nomenava personal estatutari fix i s’adjudicaven places a les persones que havien superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna dependents de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 25, de dia 20 de febrer de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 8 de febrer de 2021, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgència hospitalària dependents de l'IB-Salut.

Llegeix més...