En el BOIB núm. 57, de dia 30 d'abril de 2024, s'han publicat dues resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, de 24 d’abril de 2024, per les quals s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de dia 27 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució de la gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de 19 d'abril de 2024, per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer en la Unitat d'atenció a l'usuari.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de dia 23 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de dietista-nutricionista, del grup professional B, per al projecte «Development and validation of a short screener to assess adherence to nutrition-based-cancer prevention recommendations».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 51, de dia 18 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal investigador graduat, del grup professional B, per al projecte «Estudi de la interacció entre nanomaterials i models cel·lulars de sèpsia».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 50, de dia 16 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria d’esterilització, unitat de reanimació postanestèsica (URPA) i cirurgia major ambulatòria (CMA) de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 49, de dia 13 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Demonstrate the Efficacy and Safety of Milvexian, an Oral Factor XIa Inhibitor, for Stroke Prevention after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack LIBREXIA-STROKE A Phase 3 Placebo-controlled Study of Milvexian after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack».

Llegeix més...