En el BOIB núm. 107, de dia 13 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «NAVETA per al seguiment de pacients mitjançat ePROMS (Electronic Patient Reported Outcomes)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 107, de dia 13 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup de Coordinació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de dia 16 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.

Llegeix més...