En el BOIB núm. 7 de dia 11 de gener de 2022, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup Administratiu de la Funció Administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Tècnic de la Funció Administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 180 de dia 30 de desembre de 2021, s'han publicat tres resolucions de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoquen, pel sistema de lliure designació, la provisió de tres llocs de treball de supervisor/a de la Unitat d’Urgències, de la Unitat d’Esterilització de l'Àrea Quirúrgica i de la Unitat de Consultes Externes de l’Àrea Ambulatòria de l'Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178 de dia 28 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap del Grup de Gestió Integral de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha aprovat la primera oferta pública d’ocupació d’acord amb l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears, el qual es va aprovar mitjançant el Decret 17/2019, de 16 de març, de carrera investigadora. Són 7 places d’investigador titular amb les quals es vol promoure l’estabilitat dels professionals investigadors de l’Institut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Suport Jurídic en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...