S'ha publicat al BOE número 12 de 14 de gener de 2022 la resolució, de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 13 de gener de 2022, per la que es fixen els imports màxims de venda al públic dels test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagòstic.

Llegeix més...