La Conselleria de Salut i Consum recorda que, a partir de l'1 de febrer, el Certificat COVID caducarà al cap de nou mesos des de l'obtenció de la pauta completa de vacunació i que, per mantenir-ne la validesa, serà necessari posar-se la dosi de reforç. Aquesta mesura afectarà totes les persones que hagin rebut la pauta completa abans del dia 1 de maig i així consecutivament. Salut insta la població de més de quaranta anys que encara no ha rebut la dosi de reforç i que es va vacunar abans del dia 1 de maig que ho faci durant els dies vinents per no perdre la validesa del certificat COVID.

Llegeix més...

S'ha publicat al BOE número 12 de 14 de gener de 2022 la resolució, de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 13 de gener de 2022, per la que es fixen els imports màxims de venda al públic dels test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagòstic.

Llegeix més...

El Servei de Salut va subscriure el dia 11 de gener el conveni de col·laboració formalitzat l’any 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) per desenvolupar el Programa d’Ajuda Integral al Metge Malalt. El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el president del COMIB, José Manuel Valverde, han estat els encarregats de signar el document. El Servei de Salut aportarà la quantitat de 30.000 € al Programa durant un any, prorrogable un altre.

Llegeix més...

Subcategories