En el BOIB núm. 181, de dia 22 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports, de 19 d’octubre de 2020, per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a l’illa de Mallorca, per als anys 2020-2024.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 175, de dia 13 d'octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), 6 d’octubre de 2020, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

Llegeix més...

Subcategories