En el BOIB núm. 124, de dia 22 de setembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Avaluació d’un nou autoanalitzador per a la mesura d’hemoglobina glicada, desenvolupament de tècniques d’anàlisi farmacogenètica i interpretació d’estudis moleculars metabòlics (SERSD/ANC)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 124, de dia 22 de setembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 25 d’agost 2022, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122, de dia 17 de setembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al «Projecte REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalance Settings)».

Llegeix més...

Subcategories