La Sra. Francisca Orvay Pintos s’incorpora a l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació d’una tècnica superior de suport en la realització de mesures específiques i anàlisis de dades MALDI-TOF per a la Unitat Multidisciplinària d'Amiloïdosi Hereditària per Transtiretina (AhTTR).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 47, de dia 8 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) de 26 de març de 2021, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anestèsia i reanimació dependents de l'IB-Salut.

Llegeix més...

Subcategories