En el BOIB núm. 137 de dia 7 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a superior amb el grau en Ciències de la Salut i màster en Neurociències, del programa Synergia de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 137 de dia 7 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 de setembre de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat en medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i l'associació sense ànim de lucre "Sonrisa Médica", pionera en l'àmbit de l'acompanyament de paiassos d'hospital a pacients a Espanya, han signat avui un conveni per a col·laborar en l'atenció als infants ingressats o que es troben en hospitalització domiciliària.

Llegeix més...

Subcategories