El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Salut de les Illes Balears per dur a terme el projecte d’obra declarada d’interès autonòmic per a les intervencions previstes en el recinte de l’Hospital Verge del Toro, de Menorca. Aquest és el pas següent per poder recuperar aquest antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat menorquina per atendre-hi les necessitats assistencials dels pacients crònics i de les persones cuidadores.

Llegeix més...

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha participat en les jornades sobre el canvi de model d’atenció primària entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. Durant la trobada, que ha tengut lloc a Gran Canària, el Ministeri i les comunitats autònomes s’han compromès a aprovar un Pla d’Acció consensuat abans que acabi 2021.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 135 de dia 2 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport en investigació per al projecte: «P SEVEN: Profiling of Sepsis-derived Extracellular Vesicles with Nanosensors».

Llegeix més...

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), ha proposat l’adjudicació de les obres d’instal·lació de panells fotovoltaics de l’aparcament de l’Hospital Mateu Orfila a Endesa X Servicios, SL, que ha estat la millor oferta presentada entre les admeses.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134 de dia 30 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de setembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Metge d’Urgències Hospitalàries (ASEF 2021_03) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

Subcategories