Les propostes han d'incloure una investigació holística i multidisciplinària, que ha d'incloure diversos enfocaments que tractin aspectes diferents com, per exemple, l'entorn alimentari, l'activitat física, l'estil de vida, etc. A més, les propostes han de tenir un potencial clar per traduir-se en recomanacions o accions polítiques.

Llegeix més...

L'objectiu de les ajudes és promoure la incorporació en organismes d'investigació de personal investigador, espanyol o estranger, amb una trajectòria destacada perquè adquireixin competències i capacitats que els permetin obtenir un lloc estable a un organisme d'investigació del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i d'Innovació, incentivant, específicament, la incorporació d'investigadores i investigadors que estiguin desenvolupant un determinat període de la seva activitat professional a l'estranger.

Llegeix més...

Les ajudes per a estades breus i trasllats temporals tenen com a objectiu finançar mobilitats dels beneficiaris del programa FPU, per a reforçar la internacionalització de la seva formació científica i capacitat tècnica mitjançant la seva incorporació a un centre o grup d'investigació rellevant en l'àmbit internacional i vinculat al camp científic, tècnic o artístic corresponent al contingut de la tesi doctoral per a la qual es va concedir l'ajuda FPU.

Llegeix més...