La Fundació ”la Caixa” inicia la cinquena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost, s'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB). L'objectiu del conveni és regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ASPANOB per a l'any 2021.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha iniciat la convocatòria de 2021 per a la concessió de subvencions per a Projectes d'Investigació de Medicina Personalitzada de Precisió, com a part de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2017-2020 de l'ISCIII, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La quantitat màxima destinada a les ajudes és de 29,5 milions d'euros.

Llegeix més...

En el BOIB 83 de dia 24 de juny de 2021 es va publicar la resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19.

Llegeix més...

La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades, tallers, workshops i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2020-2022.

Llegeix més...